ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

temp

Ηλικιακές ομάδες:

ΤΑΞΗ  > ΗΛΙΚΙΑ

Α΄ Τάξη > 6-7

Β΄ Τάξη > 7-8

Γ΄ Τάξη > 8-9

Δ΄ Τάξη > 9-10

Ε΄ Τάξη > 10-11

ΣΤ΄ Τάξη > 11-12

https://www.classmarker.com/online-testing/faq/

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

den apandaeri instant

https://css-tricks.com/building-a-simple-quiz/

den apandaeri instant

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ
Ευφυΐα   *  
Φαντασία *    
Δημιουργία   *  
Εργατικότητα     *
Ευγένεια   *  
Κατανόηση   *  
Επιμονή     *
Υπομονή     *
Εμμονές *    

*                              <<<   Shift+8

Διαλυτικά                           <<<   Shift+τόνος και το γράμμα

Διαλυτικά με τόνο          <<<   Alt(ίσως μόνο το δεξί)+τόνος και το γράμμα

>>>>>>>>>>>>>>

 1. Όλα τα προγράμματα του η/υ είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο.
 2. Το Λειτουργικό Σύστημα είναι ένα σύνολο προγραμμάτων διάφορων πολυμεσικών εφαρμογών.
 3. Το μέγεθος ενός φακέλου καθορίζεται από τον όγκο των δεδομένων που έχει αποθηκευμένα μέσα του.
 4. Το όνομα ενός αρχείου αλλάζει ενώ ενός φακέλου δεν αλλάζει.
 5. Είναι αδύνατον να αντιγράψουμε έμα αρχείο από έναν φάκελο σε έναν άλλο.
 6. Ένα αρχείο δε μπορεί να διαγραφεί όσο είναι ανοιχτό.
 7. Η διαδρομή path μας δείχνει το μέγεθος ενός αρχείου.
 8. Μέσα σε έναν φάκελο δε μπορώ να έχω δύο φακέλους με το ίδιο όνομα.
 9. Όταν διαγράφουμε ένα αρχείο τότε αυτό πηγαίνει στον κάδο ανακύκλωσης.
 10. Η επαναφορά ενός διεγραμμένου αρχείου είναι εφικτή από τον κάδο ανακύκλωσης.
 1. Πως ονομάζονται τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να καλούμε και να βλέπουμε ιστοσελίδες;

Εξυπηρετητές

Ιστοσελιδοποιητές

Φυλλομετρητές

Mozilla

2. ?

3. Ένα σύνολο υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ονομάζεται:

α. Ιστός    β. Δίκτυο   γ. Ιστότοπος   δ. Δομή δικτύου

>>>>>>>>>>>>>

Σωστό Λάθος

 1. Το μικρόφωνο είναι μονάδα εξόδου.
 2. Η οθόνη αφής είναι μονάδα και εισόδου και εξόδου.
 3. Η βασική μονάδα μέτρησης χωρητικότητας της πληροφορίας είναι το byte.
 4. Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των πληροφοριών.
 5. Το DVD είναι ένα αποθηκευτικό μέσο.
 6. Ο συνδυασμός των πλήκτρων ALT+SHIFT αλλάζει τη γλώσσα στον η/υ.
 7. Η εντολή Copy+Paste μεταφέρει κείμενο από ένα σημείο σε ένα άλλο.
 8. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα/πληροφορίες μέσα σε ένα αρχείο και να τις αποθηκεύσουμε υπό το ίδιο όνομα αρχείου τότε χρησιμοποιούμε την εντολή «Αποθήκευση Ως».
 9. Ένας φάκελος είναι μια οργανωμένη μονάδα δεδομένων που φέρει μια επέκταση.
 10. Το μέγεθος ενός αρχείου μετριέται σε χαρακτήρες.
 11. Το Λειτουργικό Σύστημα επιτηρεί και ελέγχει τις περισσότερες λειτουργίες που πραγματοποιούνται μέσα στον υπολογιστή.
 12. Ένας υπολογιστής μπορεί να εκτελεί και να τρέχει προγράμματα χωρίς την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός Λειτουργικού Συστήματος.
 13. Το Λειτουργικό Σύστημα είναι ένα μεγάλο και βασικό πρόγραμμα που ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία του σκληρού δίσκου.
 14. Ο φυλλομετρητής είναι ένα πρόγραμμα που μετράει ιστοσελίδες.
 15. Μια ιστοσελίδα περιέχει μέσα της διάφορους ιστότοπους.
 16. Μια ιστοσελίδα έχει περισσότερες από μια ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 17. Ο κωδικός λειτουργίας μιας ιστοσελίδας είναι γνωστός και ως URL.
 18. Μια υπηρεσία του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 19. Μια υπηρεσία του διαδικτύου είναι τα λειτουργικά συστήματα που βρίσκονται σε διάφορους ιστότοπους.
 20. Για την έξοδο/αποσύνδεση (log out) από έναν λογαριασμό απαιτείται η γνώση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.
 21. Ένας χρήστης που έχει δυο λογαριασμούς στη gmail μπορεί να έχει το ίδιο όνομα χρήστη (username).
 22. Ένας χρήστης που έχει δυο λογαριασμούς στη gmail μπορεί να έχει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password).
 23. Μια ιστοσελίδα όπως είναι το friv.com έχει πολλούς συνδέσμους (links) μέσα της.
 24. Ένας σύνδεσμος διασυνδέει δύο ιστοσελίδες μεταξύ τους.
 25. Μπορούμε να συνδεθούμε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

«οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων»(Hammill, 1990).

Σε μια προσπάθεια να να εντοπιστούν-ελεγχθούν οι αβελτηρίες του κάθε μαθητή και να βελτιωθούν οι ικανότητες του εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης:

 1. Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καθενός επάνω σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.
 2. Εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων.
 3. Δίνονται ορισμένες συστάσεις στο μαθητή ή και ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές/εργασίες, ανάλογα με το πρόβλημα.
 4. Ενημερώνεται ο γονέας είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης με συζήτηση ώστε να έχει υπόψην του και να παρακολουθεί τα προβλήματα που πιθανώς να υπάρχουν.

Ο σκοπός του ελέγχου και της αξιολόγησης του μαθητή είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του κάθε μαθητή από μικρή ηλικία.

Ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που θα αναζητήσουμε:

 • Νοητικά προβλήματα (αυτισμός, άσπεργκερ, κτλ)
 • Δυσλεξία
 • ΔΕΠΥ
 • Κινησιολογικά
 • Αριθμητική-μαθηματικά
 • Προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραφή
 • Οπτικοακουστική ικανότητα.

Για τον εντοπισμό των παραπάνω θα γίνεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους ένας σύντομος έλεγχος όλων των παραπάνω με τη βοήθεια κάποιας συνέντευξης και κάποιων τεστ.

Κινητικότητα

 • δυσκολία σε λεπτές κινητικές ικανότητες (π.χ. κόψιμο με ψαλίδι)
 • δυσκολία σε γενικές κινητικές ικανότητες (π.χ. τρέξιμο, ισορροπία)
 • δυσκολία στο συντονισμό του ματιού – χεριού(π.χ. κράτημα μολυβιού, κούμπωμα παλτού)

Αριθμητική & Μαθηματικά

 • δυσκολία στη μνήμη
 • δυσκολία στη διαδοχή ημερών, μηνών, αριθμών
 • δυσκολία στην οργάνωση
 • σύγχυση πρόσημων (+,-)
 • δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας ή της ώρας

Προφορικός λόγος

 • δυσκολία στην αφήγηση μιας ιστορίας
 • δυσχέρεια στη ροή του λόγου (π.χ. κομπιάσματα, παύσεις)
 • δυσκολία στο να κατανοεί προφορικές εντολές ή οδηγίες

Ανάγνωση

 • δυσκολία στη μνήμη
 • δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων
 • δυσχέρεια στην κατανόηση νοήματος
 • διαβάζει με αργό ή άστατο ρυθμό και δεν σταματάει στις τελείες

Γραφή

 • δυσκολία σε λεπτές κινητικές ικανότητες (π.χ. κόψιμο με ψαλίδι)
 • άσχημος ή άτσαλος γραφικός χαρακτήρας
 • δυσκολία στην αντιγραφή μιας πρότασης
 • δυσκολία στην ορθογραφία
 • δυσκολία στη σύνθεση ιδεών σε μια έκθεση

Οπτικοακουστική ικανότητα

 • δυσκολία στη μνήμη
 • δυσκολία στο άκουσμα μικρών διαφορών σε ήχους (π.χ. στην προφορά γραμμάτων)
 • δυσκολία στην αναγνώριση μικρών διαφορών σε σχήματα ή γράμματα
 • αντιστροφή γραμμάτων
 • παράλειψη γραμμάτων, λέξεων ή ακόμα και γραμμών
 • δυσκολία στην αντίληψη της ποσότητας, του βάθους ή της απόστασης

***

Η αξιολόγηση του κάθε παιδιού-μαθητή θα πραγματοποιείται με τα εξής κριτήρια:

 • Από τις επιδόσεις στα τακτικά φύλλα αξιολόγησης (2 ανά τρίμηνο).
 • Από τις επιδόσεις στα επαναληπτικά φύλλα αξιολόγησης (1 ανά τρίμηνο).

Αιτίες:

Υπάρχει μια ποικιλία θεωριών σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Κοινό σημείο αναφοράς τους αποτελεί το ότι όλες, με κάποιο τρόπο, εμπλέκουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πιθανές λοιπόν αιτίες μαθησιακών δυσκολιών πιστεύεται πως είναι:

 • Κληρονομικές αιτίες
 • Ελλιπής φροντίδα στα στάδια της βρεφικής ηλικίας του ατόμου
 • Ελλιπής επικοινωνία ανάμεσα σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου
 • Λανθασμένη παραγόμενη ποσότητα νευροδιαβιβαστών ή δυσλειτουργία στη χρήση τους.
 • Λάθη στη δομή του εγκεφάλου
 • Ελλιπής διατροφή

The causes for learning disabilities are not well understood, and sometimes there is no apparent cause for a learning disability. However, some causes of neurological impairments include: Heredity and genetics Learning disabilities often run in the family. Children with learning disabilities are likely to have parents or other relatives with similar difficulties.[21] Some children have spontaneous mutations (i.e. not present in either parent) which can cause developmental disorders including learning disabilities. One study[22] estimated that about one in 300 children had such spontaneous mutations, for example a fault in the CDK13 gene which is associated with learning and communication difficulties in the children affected.[23] Problems during pregnancy and birth Learning disabilities can result from anomalies in the developing brain, illness or injury, fetal exposure to alcohol or drugs, low birth weight, oxygen deprivation, or by premature or prolonged labor.[citation needed] Accidents after birth Learning disabilities can also be caused by head injuries, malnutrition, or by toxic exposure (such as heavy metals or pesticides)

Στόχος τελικά να παραχθεί μια εξατομικευμένη διάγνωση και να δοθεί ένα εξατομικευμένο σχήμα συστηματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων για βελτίωση. Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός σύμμαχος σε κάθε περίπτωση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το αποτέλεσμα … ικανότερα παιδιά, ικανότεροι πολίτες, ικανότεροι άνθρωποι.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: