Σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να ενημερώνει μαθητές και γονείς σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται στα Δημοτικά Σχολεία βάσει του προγράμματος όπως ορίστηκε από την ακόλουθη πράξη:

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 – 2 – 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε μορφή ωριαίων μαθημάτων μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ακολουθηθεί ο χρονοπρογραμματισμός του διδακτικού έργου.

Σύντομα κάθε μάθημα θα εμπλουτιστεί με επιπλέον πληροφορίες. Επίσης, θα προστεθεί εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά.