ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Τελική Εργασία

Σύντομα θα ανακοινωθεί και το θέμα της εργασίας …..

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Σε αυτό αναγράφονται: Ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των φοιτητών και ο αριθμός μητρώου τους, η ημερομηνία, το τμήμα σπουδών, ο τίτλος του μαθήματος.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σημαντικότατο μέρος της εργασίας. Περιλαμβάνει απαντήσεις με μία μόνο πρόταση αν είναι δυνατόν, των ερωτημάτων:
> ΓΙΑΤΙ την έκανε;
> ΠΩΣ έγινε η εργασία;
> ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ είχε (δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση εδώ);
> ΠΩΣ εξηγούνται αυτά;
> ΠΟΥ χρησιμεύουν;
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Δίνεται μια σύντομη περιγραφή του προς μελέτη αντικειμένου, μια σύντομη θεωρητική περιγραφή του προβλήματος, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της εργασίας και παρουσιάζεται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ο σκοπός της εργασίας.
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: Διαιρείται σε επιμέρους ενότητες και περιγράφει: Τα εργαλεία, επιστημονικά όργανα, προγράμματα υπολογιστών κλπ που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Κατόπιν περιγράφεται η μεθοδολογία ανάλυσης, πιθανά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αποτελεί συνέχεια ή και κομμάτι του κύριου μέρους. Παρουσιάζονται με σαφή, ξεκάθαρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τα αποτελέσματα της εργασίας. Προτιμάται η χρήση διαγραμμάτων, γραφικών παραστάσεων, πινάκων και αποφεύγεται η χρήση μεγάλων και σύνθετων προτάσεων και παραγράφων που απλά επαναλαμβάνουν όσα φαίνονται στους πίνακες στα διαγράμματα κλπ.
ΑΝΑΛΥΣΗ των αποτελεσμάτων: Παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, η σημασία τους και τι αποδεικνύουν. Βασικό κομμάτι και τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ανακεφαλαίωση της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων με σαφή και απλό και κατανοητό τρόπο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αναγράφονται σχετικά βιβλία, άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, ιστοσελίδες του διαδικτύου κλπ που παραπέμπουν σε σχετική γνώση που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: