ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Υλικό Ε΄/ΣΤ΄

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 1ο: Μορφοποίηση Κειμένου
Μάθημα 2ο: Εισαγωγή Αντικειμένων
Μάθημα 3ο: Δημιουργία & Επεξεργασία Πινάκων
Μάθημα 4ο: Δημιουργία Κειμένου σε Συνεργατικό Περιβάλλον (Web 2.0)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ/ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μάθημα 5ο: Πολυμέσα & Μονάδες μέτρησης πληροφορίας
Μάθημα 6ο: Μορφές Αρχείων Εικόνας & Ήχου (και Δημιουργία)
Μάθημα 7ο: Εμπορικό & Ελεύθερο Λογισμικό
Μάθημα 8ο: Δημιουργία Κινουμένου Σχεδίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάθημα 9ο: Διαδίκτυο
Μάθημα 10ο: Μηχανές Αναζήτησης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 11ο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(Διαμοιρασμός περιεχομένου Δικτυακά παιχνίδια )
Μάθημα 12ο: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
(Προστασία από ιούς – Προσωπικά Δεδομένα)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Μάθημα 13ο: Φύλλο Εργασίας:κελί,διεύθυνση,τύπος περιεχομένου
Μάθημα 14ο: Επεξεργασία Αριθμητικών Δεδομένων
Μάθημα 15ο: Μορφοποίηση Κελιών
Μάθημα 16ο: Δημιουργία Γραφημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μάθημα 17ο: Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού
Μάθημα 18ο: Αλγόριθμος Πρόγραμμα Γεγονότα (events)
Μάθημα 19ο: Ανάπτυξη & Εκτέλεση απλών εφαρμογών
Μάθημα 20ο: Ανάπτυξη-Εκτέλεση-Διόρθωση σφαλμάτων
Μάθημα 21ο: Βελτιστοποίηση Προγραμμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υλοποίηση σχεδίων έρευνας με θεματολογία: Πληροφορικός προγραμματισμός, μαθήματα του σχολικού προγράμματος, διαθεματικότητα, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, σχολική ζωή, κοινωνική ζωή, πολιτισμός και τέχνες.

Μάθημα 22ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 23ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 30ο: Σχέδια έρευνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 1ο: Μορφοποίηση κειμένου

Στόχοι:

 • Επανάληψη βασικών θεμάτων μορφοποίησης.
 • Προχωρημένα θέματα μορφοποίησης σε έτοιμο υλικό.

Θεωρία:

Επανάληψη

 • Βασικά κουμπιά πληκτρολογίου Enter, Space, Caps Lock, Τόνος, Backspace, Delete, Shift+γράμμα, Shift+ειδικό σύμβολο, Alt+Shift, Αριθμοί, Διαλυτικά, Διαλυτικά με τόνο, Ομοιωματικά/Εισαγωγικά, Esc, Αναίρεση/Undo/Ctrl+Z
 • Μορφοποίηση κειμένου είναι η διαδικασία κατά την οποία δίνουμε συγκεκριμένη μορφή στο κείμενο (μέγεθος, γραμματοσειρά, στοίχιση, διάστιχο, έντονη-πλαγιαστή-υπογραμμισμένη γραφή, παραγραφοποίηση, περιθώρια σελίδας, προσανατολισμός σελίδας, χάρακας, ζουμ σελίδας, χρωματισμός).

Προχωρημένα θέματα

Παραγραφοποίηση, Στήλες, Κεφαλίδες και Υποσέλιδα, Περιθώρια, Θησαυρός, Πίνακες κ.α.

Άσκηση:

Να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο και να το μορφοποιήσετε βάσει των παρακάτω οδηγιών:

Μάθημα 2ο: Εισαγωγή αντικειμένων

Στόχοι:

 • Επανάληψη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής ή μεταφοράς κειμένου
 • Τι είναι τα αντικείμενα και τι μορφές έχουν.

Θεωρία:

 • Επανάληψη Αντιγραφή(copy)/Αποκοπή(cut) + Επικόλληση(paste) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και όχι το ποντίκι (Ctrl+C/Ctrl+X + Ctrl+V).
 • Οι πέντε βασικές μορφές της πληροφορίας είναι: κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια.
 • Ένα αντικείμενο μπορεί να είναι μια οργανωμένη μορφή πληροφορίας πχ μια εικόνα, ένα αρχείο ήχου, ένα βίντεο, ένας πίνακας δεδομένων, ένα γράφημα, κ.α.

Ασκήσεις:

1. Να βρείτε στις εργαλειοθήκες από που εισάγουμε μια εικόνα, ήχο ή βίντεο. Να πραγματοποιηθεί ένα παράδειγμα.

2. Να εισάγετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα στατιστικό γράφημα που θα δημιουργήσετε και θα λάβετε από κάποιο υπολογιστικό φύλλο.


Μάθημα 3ο: Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε να εισάγουμε πίνακα.
 • Μορφοποίηση πίνακα.
 • Επεξεργασία πίνακα.

Θεωρία:

 • Παρουσίαση ενός πίνακα και των βασικών του στοιχείων: στήλες-γραμμές, κελί, εισαγωγή/διαγραφή γραμμών-στηλών.
 • Μορφοποίηση πίνακα.

Άσκηση:

Να πραγματοποιηθεί σε επεξεργαστή κειμένου η κατασκευή ενός πίνακα με θέμα «Διατροφικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα».

 

Μάθημα 4ο: Δημιουργία κειμένου σε συνεργατικό περιβάλλον (Web 2.0)

Στόχοι:

Κατανόηση της έννοιας Web 2.0 και δημοφιλών παραδειγμάτων όπως CMS WordPress, Clouds και ορισμένα Social Media.

Δίνονται βασικές οδηγίες για την κατασκευή ιστότοπου.

Θεωρία:

Το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης σε έναν υπολογιστή πλατφόρμας. Ο χρήστης θα μπορεί να δρα στον Παγκόσμιο Ιστό όπως δρούσε μέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Οι ειδικοί μιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται κυρίως στην διάδραση του χρήστη και θα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενό της.

Παρουσίαση μερικών εφαρμογών: WordPress, Wiki, Social Medias, etc

Άσκηση:

Αρχικοποίηση ενός Blog ή Site στο WordPress με θέμα επιλογής από λίστα, του οποίου η υλοποίηση θα  επεκταθεί/συνεχιστεί σε επόμενο μάθημα.

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μάθημα 5ο: Πολυμέσα- Μονάδες μέτρησης πληροφορίας

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε να ορίζουμε την έννοια των πολυμέσων.
 • Εξάσκηση με τις μετατροπές μονάδων μέτρησης.

Θεωρία:

 • Τα Πολυμέσα είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλ. κειμένου, γραφικών εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. …
 • Ορισμένες δημοφιλείς μορφές πολυμέσικών αρχείων: .ppt κ.α.
 • Σύντομη αναφορά σε μονάδες μέτρησης χωρητικότητα.
  1TB  = 1024 GB ≈ 1000 GB
  1GB  =1024 MB ≈ 1000 MB
  1MB =1024 KB ≈ 1000 KB
  1KB  =1024 B ≈ 1000 B
  B = Byte(μπάιτ), KB = Kilo(κίλο) Byte, MB = Mega(μέγκα) Byte, GB = Giga(γίγα) Byte, TB = Tera(τέρα) Byte

Ασκήσεις:

Μετατροπές μονάδων μέτρησης πληροφορίας με την απλή μέθοδο των τριών.

 1. Να βρείτε πόσα MB είναι περίπου τα 2000 B.
 2. Να βρείτε πόσα MB είναι περίπου τα 2000 GB.
 3. Να βρείτε πόσα KB είναι περίπου τα 300 GB.

Μάθημα 6ο: Μορφές αρχείων εικόνας

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα γνωστότερα αρχεία εικόνας.
 • Μαθαίνουμε να βρίσκουμε την ανάλυση μιας εικόνας.
 • Μαθαίνουμε να επεξεργαζόμαστε (βασικά θέματα: αποθήκευση με συμπίεση, πέρασμα φίλτρων, κόψιμο εικόνας) μια εικόνα με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (πχ το δωρεάν λογισμικό GIMP).

Θεωρία:

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι τύποι αρχείων (file’s formats) που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην αποθήκευση εικόνων. Κάθε τύπος αρχείου έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές και με συγκεκριμένο τρόπο.

Όλοι οι τύποι δεν κάνουν για όλες τις χρήσεις. Για παράδειγμα, είναι λάθος να χρησιμοποιούνται εικόνες από το internet (GIF, PNG, JPG) για την δημιουργία εντύπων και αντίστοιχα δεν γίνεται να ανεβούν σε μία ιστοσελίδα εικόνες τύπου TIF ή PSD. Στη συνέχεια αναλύεται ο κάθε τύπος και τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

.JPG (Joint Photographic Experts Group)
Πρόκειται για μια συμπιεσμένη μορφή αρχείων, που χρησιμεύει για την μετατροπή εικόνων σε χαμηλή ανάλυση και την προβολή τους μέσω internet και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. .PNG (Portable Network Graphics)

.GIF (Graphics Interchange Format)
Ακόμα και σήμερα είναι ένας τύπος αρχείου που χρησιμοποιείται μέσω internet. Μπορεί να αναπαράγει μέχρι 256 χρώματα και παρέχει τη δυνατότητα animation.

.TIF (Tagged Image File Format)
Το format ΤΙF υποστηρίζει την υψηλή ποιότητα των φωτογραφιών και μάλιστα χωρίς απώλειες.

.RAW (Raw Image File)
Οι εικόνες τύπου .RAW δημιουργούνται από τις περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κυρίως τα μοντέλα DSLR. Στις περισσότερες από αυτές τις μηχανές υπάρχει επιλογή για παραγωγή των εικόνων σε RAW ή JPG. Είναι ένας τύπος αρχείου που ανταποκρίνεται αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε φωτογραφικής μηχανής. Τα RAW αρχεία δεν χρησιμοποιούνται τα ίδια σε καμία εφαρμογή.

.BMP (Bitmap Image File)
Ένας τύπος αρχείου που χρησιμοποιούνταν περισσότερο στο παρελθόν.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι αυτοί οι τύποι αρχείων είναι εύκολο να τους βρείτε και να τους επιλέξετε. Συνήθως βρίσκονται στο menu του πεδίου File Type (ή Format), στο παράθυρο που εμφανίζεται από την επιλογή Save as. Έτσι μπορείτε να μετατρέψετε τις εικόνες σας από τον έναν τύπο στον άλλον.

 

 

 

 

Άσκηση:

Κατεβάζουμε μια φωτογραφία από το διαδίκτυο και την αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας. Με τη βοήθεια του GIMP ανοίγουμε τη φωτογραφία και εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Πέρνουμε χρώμα με τον δειγματολήπτη από κάποιο σημείο ώστε να καλύψουμε τις ατέλειες.
 2. Βρίσκουμε τις διαστάσεις της εικόνας και μικραίνουμε τις διαστάσεις της εικόνας.
 3. Μετατρέπουμε σε ασπρόμαυρη τη φωτογραφία και
 4. την αποθηκεύουμε σε συμπιεσμένη μορφή ¨.jpg¨ .

 

 

 

 

Μάθημα 7ο: Εμπορικό και ελεύθερο λογισμικό

Στόχοι:

Θεωρία:

Ελεύθερο λογισμικό δε σημαίνει μόνο δωρεάν λογισμικό αλλά και διαθέσιμο να το επεξεργαστούμε και να το αλλάξουμε.

Το ελεύθερο λογισμικό θα πρέπει να το πληρώσουμε φτηνότερα ώστε να το χρησιμοποιήσουμε.

Στον πιο κάτω ιστότοπο θα βρείτε μια ισοδυναμία μεταξύ εμπορικού λογισμικού και ΕΛΛΑΚ λογισμικού.

https://mathe.ellak.gr/?page_id=135

Τι είναι ο ΕΛΛΑΚ;

 

Άσκηση:

Να βρούν/εντοπίσουν συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα στο διαδίκτυο:

Adobe Premier

Fruityloops

Να συγκεντρώσουν τα καλύτερα λογισμικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

Μάθημα 8ο: Δημιουργία αρχείων ήχου – Δημιουργία κινουμένου σχεδίου

Στόχοι:

Πως δημιουργούμε αρχεία ήχου;

Θεωρία:

Με τη βοήθεια μικροφώνου.

Με τη βοήθεια εξωτερικού μουσικού οργάνου.

Με σχεδίαση και παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής μέσω ειδικών προραμμάτων.

Λήψη από το διαδίκτυο.

 

Άσκηση:

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μάθημα 9ο: Δίκτυο υπολογιστών – Διαδίκτυο – Μηχανές αναζήτησης – Ασύγχρονες συζητήσεις

Στόχοι:

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών.

Τι είναι οι ιστότοποι και οι ιστοσελίδες.

Πως είναι δομημένο το Διαδίκτυο.

Θεωρία:

 • Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων υπολογιστών μεταξύ τους που επικοινωνούν και συνεργάζονται.
 • Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα σύνολο δικτύων συνδεδεμένων μεταξύ τους.

Άσκηση:

Να βρείτε σε μια μηχανή αναζήτησης τι σημαίνει ο όρος CMS στον χώρο της διαδικτυακής πλατφόρμας και να το εξηγήσετε σε κάποιον.

Αποτέλεσμα εικόνας για website structure

Αποτέλεσμα εικόνας για website structure linking

Αποτέλεσμα εικόνας για website structure linking


 • Ο φυλλομετρητής (browser) είναι ένα πρόγραμμα που μας επιτρέπει να καλούμε και να προβάλλουμε ιστοσελίδες δίνοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
 • Οι μηχανές αναζήτησης είναι ειδικές ιστοσελίδες που αναλαμβάνουν να βρουν και να παρουσιάσουν ιστότοπους σχετικούς με τις λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να δώσουμε κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

 

Μάθημα 10ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στόχοι:

 • Η κατανόηση του όρου Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο (email).
 • Ο τρόπος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email).
 • Η έννοια του λογαριασμού (account).
 • Πως δημιουργώ έναν λογαριασμό.
 • Πως χρησιμοποιώ τον λογαρισμό ηλ. ταχυδρομείου.

Θεωρία:

 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email = electronic mail) είναι μια υπηρεσία στο διαδίκτυο που αναλαμβάνει να εκτελεί την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων μεταξύ χρηστών.
 • Για τη χρήση του ηλ. ταχυδρομείου είναι απαραίτητο να φτιάξουμε έναν λογαριασμό (account). Για την είσοδο σε έναν λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσω το όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασης (password).
 • Μια ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται ως:     username@host
  π.χ. kostas@gmail.com, π.χ. nikos17@yahoo.com, π.χ. man2018@msn.com
  Το host δείχνει αυτούς που φιλοξενούν το λογαριασμό σου και αποθηκεύουν /φυλάττουν όλα τα μηνύματά σου.
 • Παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας ενός ηλ. λογαριασμού.

Άσκηση:

Να υλοποιήσουν το δικό τους λογαριασμό ηλ.ταχυδρομείου και να στείλουν μηνύματα μεταξύ τους.

Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους (στο επόμενο μάθημα βνα γίνουν):

 1. Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλούς λογαριασμούς.
 2. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει το ίδιο μήνυμα σε πολλούς χρήστες.
 3. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει το ίδιο μήνυμα σε πολλούς χρήστες, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν.
 4. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει το ίδιο μήνυμα σε πολλούς χρήστες, και όλοι να το γνωρίζουν (κοινοποίηση).
 5. Ένας χρήστης που γνωρίζει το όνομα χρήστη μπορεί να μπει στο λογαριασμό σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 11ο: Διαμοιρασμός περιεχομένου – Δικτυακά παιχνίδια

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

 

Μάθημα 12ο: Προστασία από ιούς – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Προσωπικά Δεδομένα

Στόχοι:

 • Ποιοι είναι οι βασικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε από το Διαδίκτυο.
 • Πως τους αντιμετωπίζουμε.
 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και πως τα προφυλάσσουμε από διάφορες «διαδικτυακές παγίδες».

Θεωρία:

Άσκηση:

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Μάθημα 13ο: Φύλλο εργασίας, κελί, διεύθυνση, τύπος, περιεχόμενο

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

Μάθημα 14ο: Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

 

 

 

Μάθημα 15ο: Μορφοποίηση κελιών

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Μάθημα 16ο: Δημιουργία γραφημάτων

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μάθημα 17ο: Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

Μάθημα 18ο: Αλγόριθμος Πρόγραμμα Γεγονότα (events)

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Μάθημα 19ο: Ανάπτυξη και εκτέλεση απλών εφαρμογών Διόρθωση σφαλμάτων

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Μάθημα 20ο: Ανάπτυξη και εκτέλεση απλών εφαρμογών Διόρθωση σφαλμάτων

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

 

 

 

Μάθημα 21ο: Βελτιστοποίηση προγραμμάτων

 Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μάθημα 22ο: Πληροφορικός προγραμματισμός Μαθήματα του σχολικού προγράμματος Διαθεματικότητα Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Σχολική ζωή Κοινωνική ζωή Πολιτισμός και τέχνες

 

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Μάθημα 23ο:

 

Μάθημα 24ο:

 

Μάθημα 25ο:

 

 

Μάθημα 26ο:

 

Μάθημα 27ο:

 

Μάθημα 28ο:

 

Μάθημα 29ο:

 

Μάθημα 30ο:

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: