ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Ε΄Τάξη

Αναλυτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα όλων των μαθημάτων της Ε΄ τάξης Δημοτικού:

Τρίμηνο Α΄ 
(Σεπ. – Δεκ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ με ΤΠΕ (6)
Δημιουργώ με τον Κειμενογράφο (3)
Μάθημα 01: Μορφοποίηση & εισαγωγή αντικειμένων
Μάθημα 02: Δημιουργία & Επεξεργασία Πινάκων
Μάθημα 03: Συνεργατικό Περιβάλλον Web 2.0
Εκφράζομαι με Πολυμέσα & Παρουσιάσεις  (3)
Μάθημα 04: Πολυμέσα & Μορφές Αρχείων
Μάθημα 05: Εμπορικό & Ελεύθερο Λογισμικό
Μάθημα 06: Δημιουργία Κινουμένου Σχεδίου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ(6)
Γνωρίζω το Διαδίκτυο (3)

Μάθημα 07: Διαδίκτυο
Μάθημα 08: Μηχανές Αναζήτησης
Μάθημα 09: Δίκτυα η/υ
Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι (3)
Μάθημα 10: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τρίμηνο Β΄
(Δεκ. – Μάρ.)
Μάθημα 11: Διαμοιρασμός Περιεχομένου
Μάθημα 12: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΙΕΡΕΥΝΩ & ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6)
Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα (4)
Μάθημα 13: Υπολογιστικό Φύλλο
Μάθημα 14: Επεξεργασία Αριθμητικών Δεδομένων
Μάθημα 15: Μορφοποίηση Κελιών
Μάθημα 16: Δημιουργία Γραφημάτων
Προγραμματίζω τον Υπολογιστή (4)
Μάθημα 17: Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού
Μάθημα 18: Αλγόριθμος-Πρόγραμμα-Γεγονότα(events)
Μάθημα 19: Ανάπτυξη & Εκτέλεση Εφαρμογών
Μάθημα 20: Ανάπτυξη-Εκτέλεση-Διόρθωση σφαλμάτων
Τρίμηνο Γ΄
(Μάρ. – Ιούν.)
Μάθημα 21: Βελτιστοποίηση Προγραμμάτων
Υλοποιώ Σχέδια Εργασίας/Έρευνας (Project) (?)
Μάθημα 22: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 23: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 24: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 25: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 26: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 27: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 28: Σχέδια έρευνας
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΟΙ ΤΠΕ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ (2)
Οικοδομώ Ψηφιακή Παιδεία & Γραμματισμό (2)
Μάθημα 29: Οικοδόμηση Παιδείας 1
Μάθημα 30: Οικοδόμηση Παιδείας 2
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: