ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Υλικό Γ΄/Δ΄

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

Μάθημα 1ο: Μέσα αποθήκευσης
Μάθημα 2ο: Λειτουργικό περιβάλλον του Η/Υ
Μάθημα 3ο: Οργάνωση και διαχείριση φακέλων
Μάθημα 4ο: Εργονομία και σωστή χρήση/Βοήθεια

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ/ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μάθημα 5ο: Διαχείριση διαφανειών
Μάθημα 6ο: Χρήση πολυμέσων σε παρουσιάσεις
Μάθημα 7ο: Μορφοποίηση διαφανειών
Μάθημα 8ο: Εφέ εμφάνισης και εναλλαγής διαφανειών

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 9ο: Αποθήκευση/Μορφοποίηση
Μάθημα 10ο: Εκτύπωση

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΝΩΡΙΖΩ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάθημα 11ο: Αναζήτηση πληροφορίας/ιστοεξερευνήσεις
Μάθημα 12ο: Επικοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 13ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μάθημα 14ο: Ιστολόγια/wikis
Μάθημα 15ο: Ασφάλεια & καλή συμπεριφορά στο Διαδίκτυο

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩ ΜΕ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Μάθημα 16ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 17ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 18ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 19ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 20ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μάθημα 21ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 22o: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 23ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας

 

Tester from perissikoperis

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

Μάθημα 1ο: Μέσα αποθήκευσης/Περιφερειακές συσκεύες

Στόχοι:

 • Τι είναι τα αποθηκευτικά μέσα.
 • Ποια είναι τα σημαντικότερα.

Θεωρία:

Ορισμένα από τα γνωστότερα αποθηκευτικά μέσα:

Σκληρός Δίσκος HDD

Αποτέλεσμα εικόνας για hard disks

Οι μοντέρνος Σκηρός Δίσκος SSD

Αποτέλεσμα εικόνας για hard disks ssd

Σύγκριση … ποιος είναι καλύτερος;;; Ο SSD είναι μικρότερος και πιο γρήγορος!

Αποτέλεσμα εικόνας για hard disks ssd

SD καρτούλες, Flash μνήμες (memory sticks), DVD ή CD ή BlueRay

Σχετική εικόναΑποτέλεσμα εικόνας για flash memoryΑποτέλεσμα εικόνας για dvd disk

Εξωτερικός σκληρός δίσκος …

Αποτέλεσμα εικόνας για external hdd

Το γνωστό βύσμα USB

Αποτέλεσμα εικόνας για usb

Ασκήσεις:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2607?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5088?locale=el

Μάθημα 2ο: Λειτουργικό περιβάλλον του η/υ

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Μάθημα 3ο: Οργάνωση και διαχείριση φακέλων

Στόχοι:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αποθηκευτικά μέσα οργανώνονται σε φακέλους.

Αρχείο

 • Τι είναι ένα αρχείο (file) και τι μπορεί να περιέχει (κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο κ.λ.π)
 • Βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (όνομα, επέκταση, μέγεθος, ημερομηνία)
 • Διάκριση τύπου αρχείου από το εικονίδιο του

Φάκελος

 • Τι είναι ο φάκελος (folder) και ο υποφάκελος (subfolder)
 • Πλεονεκτήματα από τη χρήση των φακέλων
 • Δενδροειδής ιεραρχία-δομή φακέλων και αρχείων
 • Διαδρομή (path) ενός φακέλου/αρχείου

Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων

 • Ποιες είναι οι βασικές Περιφερειακές Μονάδες αποθήκευσης σε ένα ΓΠΕ
 • Πως βλέπουμε τα περιεχόμενα ενός φακέλου με διάφορες προβολές
 • Δημιουργία ενός φακέλου (New Folder)
 • Αλλαγή ονόματος (rename) φακέλου ή αρχείου
 • Διαγραφή (delete) φακέλου ή αρχείου
 • Αντιγραφή (copy/paste) φακέλου ή αρχείου
 • Μετακίνηση (cut/paste) φακέλου ή αρχείου
 • Διαγραφή/ Αντιγραφή/ Μετακίνηση πολλών αρχείων ταυτόχρονα

Δεδομένα είναι τα γράμματα, οι αριθμοί και τα ειδικά σύμβολα που μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε ένα αποθηκευτικό μέσο.

Αρχείο (File) ονομάζουμε μια οργανωμένη συλλογή από δεδομένα, που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο του υπολογιστή.

Το μέγεθος ενός βιβλίου εξαρτάται από το πλήθος των χαρακτήρων που αποτυπώνονται στο χαρτί. Κατ’ αναλογία, το μέγεθος ενός αρχείου εξαρτάται από το πλήθος των χαρακτήρων που περιέχονται σε αυτό. Το μέγεθος ενός αρχείου μετριέται σε Byte καθώς και στα πολλαπλάσιά του (KB, MB, GB)

επέκταση ονόματος ενός αρχείου πολλές φορές μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το αρχείο. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι πιο συνηθισμένες επεκτάσεις αρχείων.

Επέκταση Τύπος δεδομένων
txt, ask Απλό Κείμενο
doc, saw, odt Κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου
bmp, gif, jpg, tif Εικόνα
mpg, avi Βίντεο
mp3, wav Ήχος
htm, html Υπερκείμενο
exe, com Πρόγραμμα (εκτελέσιμα αρχεία)
xls, sxc Υπολογιστικό Φύλλο
ini, sys, dll, drv Χρήσιμα αρχεία του Λειτουργικού Συστήματος (αρχεία συστήματος)

Όταν επισκεπτόμαστε ένα γραφείο (π.χ. γραφείο των καθηγητών, ή γραφείο του Διευθυντή) βλέπουμε να υπάρχουν ντοσιέ που περιέχουν διάφορα έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου. Τα έγγραφα αυτά οργανώνονται σε ντοσιέ σύμφωνα με το περιεχόμενο τους, ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους.

Ο σχεδιασμός ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.) στον υπολογιστή έχει επηρεαστεί από τον τρόπο οργάνωσης ενός πραγματικού γραφείου εργασίας. Όπως τοποθετούμε τα έγγραφα μας σε φακέλους σε ένα γραφείο, έτσι κατ’ αναλογία αρχειοθετούμε τα αρχεία σε φακέλους (folder) του υπολογιστή, που δημιουργούμε με το Λειτουργικό Σύστημα.

Ένας φάκελος ξεχωρίζει από ένα αρχείο σε ένα Γ.Π.Ε. από το χαρακτηριστικό εικονίδιο που αντιστοιχεί σ’ αυτόν (Εικόνα 5.2).

Όταν «ανοίγουμε» ένα φάκελο, εμφανίζονται σε ένα παράθυρο τα αρχεία που περιέχει (Εικόνα 5.3).

Η δομή των Φακέλων

Η οργάνωση των αρχείων σε φακέλους μας διευκολύνει στην πιο γρήγορη αναζήτηση και εύρεση των αρχείων. Ωστόσο, αν χρειαζόταν να δημιουργήσουμε μεγάλο αριθμό φακέλων, θα είχαμε πάλι δυσκολία στην αναζήτηση των αρχείων. Για την καλύτερη ταξινόμηση των αρχείων ένας φάκελος μπορεί να περιέχει όχι μόνο αρχεία αλλά και άλλους φακέλους. Τα αρχεία που περιέχει ένας φάκελος, αν είναι πολλά σε αριθμό, μπορούμε να τα ταξινομήσουμε καλύτερα σε υποφακέ-

Τι είδους αρχείο είναι όσα έχουν την επέκταση…

Επέκταση Τύπος αρχείου
doc
gif
jpeg
mp3
xls
avi
html
exe

Αρχεία & Φάκελοι – Δραστηριότητα1

Ανοίξτε το φάκελο με το όνομα αρχεία. Συμπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των αρχείων που περιέχει όπως το παράδειγμα.

Εικονίδιο Όνομα Αρχείου Τι περιέχει Πρόγραμμα που το ενεργοποιεί
work.txt Απλό κείμενο Notepad
Υπολογιστικό Φύλλο
Ήχος
Βίντεο

Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κάποια από τα παραπάνω αρχεία και με άλλο πρόγραμμα;

  1. Να δημιουργήσετε τους παραπάνω φακέλους (ορθογώνια) και (αρχεία) στο Φάκελο «Τα έγγραφά μου».*
  2. Να μετονομάσετε το φάκελο «Ζωγραφιές» σε «Οι Ζωγραφιές μου».
  3. Να μετονομάσετε το φάκελο «Φωτογραφίες» σε «Πίνακες».
  4. Να μετονομάσετε το φάκελο «Καλλιτέχνες» σε «Δημιουργοί».
  5. Να αντιγράψετε τα αρχεία «Πικάσο.doc», «Πικάσο.bmp» και «Πικάσο.jpg»  στο φάκελο «Πικάσο».
  6. Να διαγράψετε το φάκελο «Ιστορία». Στο μήνυμα επιβεβαίωσης να πατήσετε ΟΧΙ. Διαγράφτηκε ο φάκελος;
  7. Να διαγράψετε το φάκελο «Ιστορία». Στο μήνυμα επιβεβαίωσης να πατήσετε ΝΑΙ. Τώρα, διαγράφτηκε ο φάκελος;

*Σημείωση:
Το αρχείο «Πικάσο.doc» θα το δημιουργήσετε με το πρόγραμμα κειμενογράφου WORD.
Το αρχείο «Πικάσο. jpg» θα το δημιουργήσετε με το πρόγραμμα της Ζωγραφικής.
Το αρχείο «Πικάσο. bmp» θα είναι ένας πίνακας του Πικάσο (όποιος θέλετε) που θα τον βρείτε από τον Παγκόσμιο Ιστό με μια μηχανή αναζήτησης.

Αρχεία & Φάκελοι – Ασκήσεις

Άσκηση 1

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω εικονίδια με τις αντίστοιχες επεκτάσεις αρχείου (συμπληρώστε τον πίνακα).

Untitled

(1) (2) (3) (4) (5)  

Άσκηση 2

Τι θα συμβεί αν αλλάξετε την επέκταση κάποιου αρχείου.

(Για παράδειγμα αν αλλάξουμε το computer.jpg σε computer.txt);

 

Άσκηση 3

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η οργάνωση των αρχείων σε φακέλους;

  

Άσκηση 4

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας στα αντίστοιχα κελιά Σ ή Λ.

Ο φάκελος χρησιμεύει για να οργανώσουμε τα αρχεία του υπολογιστή μας.    
Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει και άλλους φακέλους.  
Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει είτε φακέλους είτε αρχεία αλλά όχι και από τα δυο.    
Ένα αρχείο μπορεί να περιέχει άλλα αρχεία.   
Σε ένα φάκελο μπορούμε να αποθηκεύσουμε μέχρι 20 αρχεία το πολύ.

Δραστηριότητα 5

Δημιουργείστε στο USB Memory Stick σας την παρακάτω δομή:
(αν δεν έχετε USB Memory Stick δημιουργήστε στην Επιφάνεια Εργασίας ένα φάκελο με όνομα USB)

path

Δραστηριότητα 6

α) Αντιγράψτε τον φάκελο με το όνομα αρχεία στο USB Memory Stick σας.
β) Μετονομάστε το φάκελο αρχεία (του USB Memory Stick σας) σε files
γ) Αντιγράψτε τo αρχείο shark.bmp από τον φάκελο files στο φάκελο Διάφορα του USB Memory Stick σας.
δ) Αντιγράψτε τα αρχεία computer.jpg και work.txt από τον φάκελο files στο φάκελο Διάφορα του USB Memory Stick σας.
ε) Μετακινήστε το work.txt από το φάκελο Διάφορα στο φάκελο με διαδρομή: F:\Πληροφορική Α\Εργασίες
(Σημείωση: το F αντιστοιχεί στο USB Memory Stick σας)

Δραστηριότητα 7

α) Δημιουργείστε στο Desktop του υπολογιστή σας 4 φακέλους: Music, Photo, Video, old.
β) Αντιγράψτε τον φάκελο old μέσα στο φάκελο Photo.
γ) Αλλάξτε το όνομα του φακέλου Music σε MusicVideo
δ) Μετακινήστε το φάκελο MusicVideo μέσα στο φάκελο Video.
ε) Διαγράψτε το φάκελο old από το Desktop του υπολογιστή

Σχεδιάστε τη δομή που έχουν τώρα οι φάκελοι σας

Δραστηριότητα 8

Διαγράψτε τους φακέλους που είχατε δημιουργήσει στη δραστηριότητα 7.
Ανοίξτε το Recycle Bin και επαναφέρετε το φάκελο Photo.

Επιπλέον χρήδιμο υλικό …

Μάθημα 4ο: Εργονομία και σωστή χρήση/Βοήθεια

Στόχοι:

 • Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η πολύωρη χρήση του υπολογιστή στην υγεία μας;
 • Πώς πρέπει να διαμορφώσουμε το περιβάλλον εργασίας μας, ώστε να γίνει αυτή πιο ευχάριστη και ξεκούραστη;
 • Πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε κατάλληλα την οθόνη μας, ώστε να γίνει ευκολότερη η εργασία μας στον υπολογιστή;

Θεωρία:

Η Εργονομία μελετά τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται οι διάφορες συσκευές, τα εργαλεία και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθώς και τη διάταξη και τοποθέτηση τους στο χώρο εργασίας, ώστε να αποβούν ευχάριστα και αποδοτικά γι’ αυτόν, χωρίς όμως να βλάψουν την υγεία του. Επομένως, η Εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή. Είναι σημαντικό να βελτιώνουμε το περιβάλλον εργασίας μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε την υγεία μας και να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά.

Εικόνα 3.1. Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

Ασκήσεις:
Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση για κάθε ερώτηση:
1. Η Εργονομία εξετάζει:
  1.   Με ποιο τρόπο τηρούνται οι νόμοι στην εργασία.
  1.   Με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να συνεργάζεται αρμονικά με τους γύρω του.
  1.   Με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του και τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί.
 1. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ολοκληρώνουμε πιο γρήγορα τις εργασίες μας.
2. Η σωστή θέση της οθόνης του υπολογιστή είναι:
  1.   Αριστερά μας.
  1.   Σε επίπεδο ψηλότερα από το κεφάλι μας και στηριγμένη σε βάση στον τοίχο.
  1.   Σε οποιαδήποτε θέση.
 1. Μπροστά μας, με το ανώτερο σημείο της στην ίδια ευθεία με τα μάτια μας.
3. Όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή πρέπει:
  1.   Να κάνουμε τακτικά διαλείμματα ανα 50 λεπτά.
  1.   Να τελειώνουμε γρήγορα την εργασία μας και μετά να κλείνουμε τον υπολογιστή.
  1.   Να μη μας ενδιαφέρει ο χρόνος που τον χρησιμοποιούμε.
 1.   Τα διαλείμματα να διαρκούν περισσότερο από το συνολικό χρόνο χρήσης του.
4. Το μέγεθος της οθόνης καθορίζεται από:
  1.   Την περίμετρό της.
  1.   Το ύψος της.
  1.   Το μήκος της διαγωνίου της.
 1. Το πλάτος της.
5. Η Ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή είναι:
  1. Το άθροισμα των pixel του Πλάτους και του Ύψους της.
  1. Το γινόμενο των pixel του Πλάτους επί του Ύψους της.
  1. Το πηλίκο των pixel του Πλάτους δια του Ύψους της.
 1. Η διαφορά των pixel του Πλάτους από του Ύψους της.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μάθημα 5ο: Διαχείριση διαφανειών

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Θεωρία:

Ασκήσεις:

Υλοποίηση μιας παρουσίασης σχετική με το αγαπημένο ζώο σε 4ρις διαφάνειες. Να χρησιμοποιηθεί κάποιο σχετικό πρόγραμμα πχ powerpoint.

Η κάθε διαφάνεια να έχει τα ακόλουθα στοιχεία.

 1. Τίτλος και Ονοματεπόνυμο
 2. Μέλη του Συγκροτήματος και φωτογραφία τους.
 3. Τα πιο γνωστά τους έργα
 4. Τέλος – κλείσιμο παρουσίασης

Συγκεκριμένα εκπαιδευόμαστε στην προσθαφαίρεση, αντικατάσταση, ενημέρωση διαφανειών.

Μάθημα 6ο: Χρήση πολυμεσικών στοιχείων σε παρουσιάσεις

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Υλοποίηση μικρής παρουσίασης (~5 διαφανειών) με ενσωμάτωση αρχείου ήχου ή βίντεο. Να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν και πίνακα. Μερικά από τα θέματα:

 • Ένα διάσημο πρόσωπο του επιστημονικού χώρου.
 • Μια χώρα ή πόλη με τουριστικό ενδιαφέρον.
 • Ένα σπάνιο είδος ζώου

Διαδικασία:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ:

 1. 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ
 2. ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΘΕΜΑ:
  -ΕΝΑ ΔΙΑΣΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

-ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

-ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΖΩΟ

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:
  – ΤΙΤΛΟ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ
  – ? + ΦΩΤΟ
  – ? + ΦΩΤΟ
  – ΤΕΛΟΣ – ΕΥΧΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
 2. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
Μάθημα 7ο: Μορφοποίηση διαφανειών

Στόχοι:

Υλοποίηση μικρής παρουσίασης (~5 διαφανειών) με θέμα:

 • Ένα διάσημο πρόσωπο του επιστημονικού χώρου.
 • Μια χώρα ή πόλη με τουριστικό ενδιαφέρον.
 • Ένα σπάνιο είδος ζώου

Στόχος η μορφοποίηση των διαφανειών. Χρώμα, υπόβαθρο, στοίχιση περιεχομένου, εναλλαγή διαφανειών κτλ

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Μάθημα 8ο: Εφέ εμφάνισης και εναλλαγής διαφανειών

Στόχοι:

Θεωρία:

Υλοποίηση μικρής υποδειγματικής παρουσίασης (~5 διαφανειών) με θέμα τα τροχαία ατυχήματα.

Στόχος η χρήση των εφέ κίνησης και χρονοδιακόπτες.

Άσκηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 9ο: Αποθήκευση/Μορφοποίηση

Στόχοι:

Λέξεις: Αποθήκευση/Αποθήκευση Ως (Save/Save As), Αντιγραφή/Αποκοπή+Επικόλληση (copy/cut+paste), Μορφοποίηση κειμένου

Θεωρία:

Άσκηση:

Επανάληψη όλων αυτών των λειτουργιών.

Μάθημα 10ο: Εκτύπωση

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΝΩΡΙΖΩ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μάθημα 11ο: Αναζήτηση πληροφορίας/ιστοεξερευνήσεις

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Λέξεις: Ιστότοπος (website), Ιστοσελίδα (webpage), μηχανή αναζήτησης (search engine)

Άσκηση αναζήτησης πληροφοριών.

 1. Ανοίγω το chrome ή mozilla και καλώ την ηλ. διεύθυνση www.google.com
 2. Δίνω τις 2 λέξεις google maps στο πεδίο αναζήτησης της google.
 3. Μετά εμφανίζεται 1ος ο σύνδεσμος και κάνω κλικ επάνω του για να ανοίξει ο χάρτης της google maps.
 4. Ψάχνω το σπίτι μου δίνοντας τη λέξη της πόλης μου.
 5. Ψάχνω τον Παρθενώνα στην Αθήνα.
 6. Ψάχνω τον πύεγο του Eiffel

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο …

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3684?locale=el

Μάθημα 12ο: Επικοινωνία

Λέξ

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

εις: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email), Μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης (social media), τηλεδιάσκεψη (videoconference).

Επιδεικνύονται συγκεκριμένες εφαρμογές και συζητιέται η επίδρασή τους στο χρήστη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 13ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Λέξεις: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογαριασμός, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, κοινοποίηση μηνύματος.

Μάθημα 14ο: Iστολόγια/wikis/Ιστοσελίδες

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Λέξεις: Ιστότοπος (website), Ιστοσελίδα (webpage), Ιστολόγιο (blog), Σύνδεσμοι (links).

Μάθημα 15ο: Aσφάλεια και καλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩ ΜΕ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Μάθημα 16ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Να συμπληρώσετε το παρακάτω εννοιλογικό χάρτη τρείς φορές:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5087?locale=el

Μάθημα 17ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

 

Μάθημα 18ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

 

Μάθημα 19ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

 

Μάθημα 20ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Μάθημα 21ο: Σχέδια έρευνας

 

Στόχοι:

Θεωρία:

Άσκηση:

Μάθημα 22ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 23ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας

 

Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: