ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Γ΄Τάξη

Αναλυτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Δημοτικού:

Τρίμηνο Α΄ 
(Σεπ. – Δεκ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ με ΤΠΕ (10)
Γνωρίζω & Χειρίζομαι τον Η/Υ(2)
Μάθημα 01: Αποθηκευτικά Μέσα
Μάθημα 02: Αρχεία & Φάκελοι
Εκφράζομαι με Πολυμέσα & Παρουσιάσεις (4)
Μάθημα 03: Διαχείριση Διαφανειών
Μάθημα 04: Εισαγωγή Πολυμεσικών Στοιχείων
Μάθημα 05: Μορφοποίηση & Διάταξης Διαφανειών
Μάθημα 06: Εφέ Εμφάνισης Διαφανειών
Δημιουργώ με τον Κειμενογράφο (4)
Μάθημα 07: Αποθήκευση& Μορφοποίηση
Μάθημα 08: Εισαγωγή Αντικειμένων
Μάθημα 09: Αντιγραφή– Μετακίνηση
Μάθημα 10: Αυτόματη Διόρθωση Κειμένου
Τρίμηνο Β΄
(Δεκ. – Μάρ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με ΤΠΕ (6)
Γνωρίζω το Διαδίκτυο–Επικοινωνώ& Συνεργάζομαι
Μάθημα 11: Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Μάθημα 12: Αναζήτηση Πληροφορίας
Μάθημα 13: Επικοινωνία στο Διαδίκτυο
Μάθημα 14: Email
Μάθημα 15: Blog
Μάθημα 16: Wikis
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με ΤΠΕ(12)
Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες (4)
Μάθημα 17: Εννοιολογική Χαρτογράφηση
Μάθημα 18: Ανατροφοδότηση Εννοιολογικών Δομών
Μάθημα 19:  Επίλυση Προβλημάτων
Μάθημα 20: Εκφράζω Σύνθετες Έννοιες
Τρίμηνο Γ΄
(Μάρ. – Ιούν.)
Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας(project) (8)
Μάθημα 21: Πρότυπο Σχέδιο Εργασίας
Μάθημα 22: Προγραμματισμός Εργασίας
Μάθημα 23: Έρευνα & Συλλογή Υλικού
Μάθημα 24: Προσαρμογή Υλικού
Μάθημα 25: Επεξεργασία Υλικού
Μάθημα 26: Ανατροφοδότηση/Βελτίωση
Μάθημα 27: Μορφοποίηση Εργασίας
Μάθημα 28: Παρουσίαση Εργασιών
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΟΙ ΤΠΕ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (2)
Οικοδομώ Ψηφιακή Παιδεία & Γραμματισμό (2)
Μάθημα 29: Οικοδόμηση Παιδείας 1
Μάθημα 30: Οικοδόμηση Παιδείας 2

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: