ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Υλικό Α΄/Β΄

ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

Μάθημα 01ο: Τα μέρη του Η/Υ & Λειτουργία τους
Μάθημα 02ο: Άνοιγμα/Κλείσιμο & Εργονομία Η/Υ
Μάθημα 03ο: Επιφάνεια Εργασίας
Μάθημα 04ο: Λογισμικό & Κατηγορίες

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μάθημα 05ο: Σχεδιαστικό πρόγραμμα
Μάθημα 06ο: Σχεδιασμός βασικών σχημάτων
Μάθημα 07ο: Ζωγραφίζω με βασικά σχήματα
Μάθημα 08ο: Αποθήκευση εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 09ο: Επεξεργαστής κειμένου
Μάθημα 10ο: Βασικά πλήκτρα
Μάθημα 11ο: Βασική μορφοποίηση κειμένου
Μάθημα 12ο: Επανάληψη

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάθημα 13ο: Φυλλομετρητής
Μάθημα 14ο: Ιστοσελίδα
Μάθημα 15ο: Πλοήγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 16ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1o
Μάθημα 17ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2o
Μάθημα 18ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3o

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μάθημα 19ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 20ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 21ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 22ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 23ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

Μάθημα 1ο: Μορφή Υπολογιστή

Στόχοι:

 • Τα βασικά μέρη του η/υ.
 • Οι συσκευές ως μονάδες εισόδου – εξόδου.

Θεωρία:

Οι βασικές μονάδες επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή: κεντρική μονάδα, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο, μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία, εκτυπωτής, σαρωτής.

Αποτέλεσμα εικόνας για συσκευές εισόδου εξόδου

Σε ένα υπολογιστικό σύστημα διακρίνουμε την κεντρκή μονάδα (Κ.Μ.) και τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται σε αυτήν. Κάθε περιφερειακή μονάδα που συνδέεται στην κεντρική μονάδα ονομάζεται μονάδα εισόδου ή εξόδου ανάλογα με το αν στέλνει ή λαμβάνει σήμα από/προς την Κ.Μ. Πχ το ποντίκι και το πληκτρολόγιο είναι μονάδες εισόδου επειδή στέλνουν σήματα στην Κ.Μ. ενώ η οθόνη είναι μονάδα εξόδου επειδή λαμβάνει σήμα από την Κ.Μ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
Αποτέλεσμα εικόνας για CENTRAL UNIT ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CENTRAL UNIT
Σχετική εικόνα ΟΘΟΝΗ MONITOR
Αποτέλεσμα εικόνας για KEYBOARD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ KEYBOARD
Αποτέλεσμα εικόνας για MOUSE  ΠΟΝΤΙΚΙ  MOUSE
 Αποτέλεσμα εικόνας για MICROPHONE MIC PC  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  MICROPHONE (or MIC)
 Αποτέλεσμα εικόνας για SPEAKERS  ΗΧΕΙΑ  SPEAKERS
 Αποτέλεσμα εικόνας για WEB CAMERA  ΚΑΜΕΡΑ  WEB CAMERA
 Αποτέλεσμα εικόνας για PRINTER INKJET  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ  INKJET PRINTER
(Cartridge)
 Αποτέλεσμα εικόνας για PRINTER LASER ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  LASER PRINTER
(Toner)

Η Κεντρική Μονάδα

Οι Βασικές Περιφερειακές Συσκευές

ΣΑΡΩΤΗΣ

SCANNER

Αποτέλεσμα εικόνας για PRINTER INKJET Αποτέλεσμα εικόνας για PRINTER LASER Αποτέλεσμα εικόνας για SCANNER

Μορφές υπολογιστικών συστημάτων:

ΦΟΡΗΤΟΣ

LAPTOP

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

DESKTOP

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

MINI TOWER

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΟΛΑ ΣΕ ENA

ALL IN ONE

Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP

Μερικές ακόμη βασικές μορφές φορητών υπολογιστικών συστημάτων είναι:

TABLET MOBILE PHONE
Αποτέλεσμα εικόνας για TABLET Σχετική εικόνα

Ασκήσεις:

1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν απο τον ορισμό ΥΛΙΚΟ υπολογιστή: (μη ξεχάσεις να βάλεις τόνο στις λέξεις!)
Υλικό είναι όλες οι ________________ του υπολογιστή, τα _____________ , τα καλώδια, όλα αυτά που μπορούμε να _____________.
2. Συμπλήρωσε δίπλα από κάθε συσκευή τη λέξη ΕΙΣΟΔΟΥ αν είναι συσκευή εισόδου και με αυτή δίνει ο άνθρωπος δεδομένα στον υπολογιστή ή τη λέξη ΕΞΟΔΟΥ αν είναι συσκευή εξόδου και με αυτή παίρνουμε πληροφορίες από τον υπολογιστή. Να γράψετε τις λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα!

Πληκτρολόγιο (Keyboard) α.
Οθόνη (Monitor)  β.
Ηχεία (Speakers)  γ.
Ακουστικά (Headphones)  δ.
Μικρόφωνο (Microphone)  ε.
Εκτυπωτής (Printer)  ζ.
Σαρωτής (Scanner)  η.

 Εικονόλεξο: Το Υλικό του Υπολογιστή

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3443?locale=el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα 2ο: Άνοιγμα/Κλείσιμο και  Εργονομία Η/Υ

Στόχοι:

 • Πως να ανοίξουμε και να κλείσουμε έναν η/υ.
 • Πως να χρησιμοποιούμε σωστά τον η/υ: στάση σώματος, επιτρεπόμενοςε χρόνος χρήσης, ρύθμιση οθόνης, σωστή καρέκλα.

Θεωρία:

Άνοιγμα Κλείσιμο Η/Υ:

Οι τρόποι να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τον η/υ σου είναι:

 1. Από το κουμπί έναρξη στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Από το κουμπί POWER της κεντρικής μονάδας.

Στάση του Σώματος:

Η στάση του σώματός μας, όταν εργαζόμαστε με τον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια ή στα μάτια.

Εκτός, όμως, από τη σωστή στάση του σώματος μας, για να προστατεύουμε την υγεία μας και να κουραζόμαστε λιγότερο, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συχνά διαλείμματα. Για κάθε πενήντα λεπτά μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή χρειάζεται να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Αποτέλεσμα εικόνας για HOW TO SIT PC

Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να τους εφαρμόζουμε, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

https://kprousalis.files.wordpress.com/2018/02/1362b-img1_23.jpg

Τέλος πριν καθίσουμε μπροστά από τον η/υ θα πρέπει:

 • Αποφασίζουμε τι δουλειά θέλουμε να κάνουμε στον η/υ και καθόμαστε το πολύ 30 λεπτά !
 • Αν η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε ξεπερνάει τα 30 λεπτά τότε θα πρέπει να κάνουμε διαλείμματα ανά τέταρτο !
 • Στο διάλειμμα θα πρέπει να σηκωνόμαστε και να περπατάμε για λίγο ώστε να αποφευχθεί η στατικότητα του σώματος !

Ακολουθεί ένα σχετικό βίντεο …

Ασκήσεις:

Να απαντήσετε με ένα Σ για τις σωστές και με ένα Λ για τις λάθος προτάσεις.

 1. Στον υπολογιστή μπορούμε να καθόμαστε όσες ώρες θέλουμε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία μας.
 2. Πριν χρησιμοποιήσουμε έναν υπολογιστή είναι σημαντικό να αποφασίσουμε για ποιο λόγο θα κάνουμε χρήση.
Μάθημα 3ο: Επιφάνεια Εργασίας

Στόχοι:

 • Τι είναι η επιφάνεια εργασίας.
 • Χρήση του ποντικιού (διπλό κλικ).
 • Πως να τη χρησιμοποιούμε.

Θεωρία:

Επιφάνεια εργασίας/Βασικές λειτουργίες ποντικιού

Αποτέλεσμα εικόνας για desktop windows

Ορισμένες επιφάνειες εργασίας από ορισμένα Λειτουργικά Συστήματα:

Microsoft Apple

GNU-LINUX Society

WINDOWS 7

Αποτέλεσμα εικόνας για windows 7

MAC OS

Αποτέλεσμα εικόνας για MAC OS

UBUNTU

Αποτέλεσμα εικόνας για UBUNTU

Αποτέλεσμα εικόνας για windows desktop Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για linux ubuntu desktop

Άσκηση:

Παιχνίδια εξάσκησης με το ποντίκι …

http://14dim-glyfad.att.sch.gr/index.php/mathitiko-steki/paixnidia

Για τα παιδιά που δυσκολεύονται να πράξουν το διπλό κλικ …

http://www.roomrecess.com/mobile/DoubleClickShapesAndColors/play.html

Μάθημα 4ο: Λογισμικό & Κατηγορίες

Στόχοι:

 • Τι είναι το λογισμικό και τα προγράμματα.
 • Ποιες οι κατηγορίες τους.

Θεωρία:

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Άσκηση:

Θα δοθεί άσκηση σχετική με εικονίδια από τα πιο γνωστά λογισμικά …

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μάθημα 5ο: Σχεδιαστικό πρόγραμμα

Στόχοι:

 • Που και πως να βρίσκουμε ένα πρόγραμμα και να το ανοίγουμε.
 • Μαθαίνουμε τα βασικά ενός προγράμματος: άνοιγμα, κλείσιμο, χειρισμός παραθύρου (ελαχιστοποίηση, αλλαγή διαστάσεων, κλείσιμο), βασικά μέρη μιας εφαρμογής.
 • Βασικές δεξιότητες σχεδίασης.

Θεωρία:

Γενική περιγραφή εφαρμογής: γραμμή τίτλου, μενού, καμβάς, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης, πινέλα, παλέτα χρωμάτων, λειτουργία αναίρεσης και αποθήκευσης.

Αποτέλεσμα εικόνας για windows paint iconΑποτέλεσμα εικόνας για windows paint iconΑποτέλεσμα εικόνας για windows paint icon

Αποτέλεσμα εικόνας για paint windowsΑποτέλεσμα εικόνας για paint windows

Μερικές δωρεάν και ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (online) που σου επιτρέπουν να επεξεργαστείς φωτογραφίες, να δημιουργήσεις κολάζ και να εφαρμόσεις διάφορα φίλτρα είναι οι ακόλουθες:

Άσκηση:

Να εκτελεστούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Να βρείτε το πρόγραμμα ζωγραφικής που θα σας υποδείξει ο δάσκαλος και να το ανοίξετε.
 2. Να επιλέξετε ένα μολύβι και να τραβήξετε 6 όσο το δυνατόν πιο ευθείες γραμμές με διαφορετικά χρώματα την κάθε μια.
 3. Έπειτα να εντοπίσετε το εργαλείο της εργαλειοθήκης που σβήνει και να διαγράψετε τις πρώτες 3 γραμμές.
 4. Στη συνέχεια να διαγράψετε τις επόμενες 3 γραμμές με το εργαλείο επιλογής.
 5. Έπειτα να δώσετε χρώμα σε ολόκληρο τον καμβά με τη βοήθεια του εργαλείου (συνήθως συμβολίζεται με έναν κουβά) που ρίχνει χρώμα σε μια περιοχή.
 6. Τέλος να φτιάξετε ένα αγαπημένο μικρό σχήμα επάνω στο βαμμένο καμβά με ένα αρκετά διαφορετικό χρώμα ώστε να διακρίνεται από αυτό του καμβά.
 7. Να καθαρίσετε ολόκληρο τον καμβά με το εργαλείο της επιλογής ή κάποιο εναλλακτικό τρόπο (εφόσον υπάρχει).
 8. Να κλείσετε το πρόγραμμα χωρίς να αποθηκεύσετε την εργασία σας.
Μάθημα 6ο: Σχεδιασμός βασικών σχημάτων

Στόχοι:

 • Σχεδίαση, επιλογή τμήματος και καθαρισμού καμβά, διαγραφή και χρωματισμός

Θεωρία:

Μαθαίνουμε τις έννοιες που θέσαμε στους στόχους.

Άσκηση:

Να σχεδιάσετε τα εξής βασικά σχήματα:

 1. Ευθεία γραμμή, κύκλο, τετράγωνο, ρόμβο και ότι άλλο επιθυμείτε από τα έτοιμα.
 2. Να δώσετε χρώμα εντός σχήματος και στη γραμμή που περιβάλλει το σχήμα.
 3. Να σχεδιάσετε μερικές καμπύλες γραμμές φτιάχνοντας ένα αφηρημένο σχήμα.
Μάθημα 7ο: Πως να ζωγραφίζω με τη βοήθεια βασικών σχημάτων

Στόχοι:

 1. Η αναγνώριση/ανάλυση σχετικά απλών ζωγραφιών σε βασικά σχήματα.
 2. Η υλοποίηση συγκεκριμένων ζωγραφιών.

Θεωρία:

Κάθε ζωγραφιά θα μπορούσε να αναλυθεί σε απλούστερα σχήματα. Στην ακόλουθη ζωγραφιά μπορούμε πχ να διακρίνουμε βασικά σχήματα …

……………

Άσκηση:

……………

Μάθημα 8ο: Αποθήκευση εργασίας

Στόχοι:

 • Τρόποι αποθήκευσης μιας εργασίας.

Θεωρία:

Υπάρχουν 3 τρόποι αποθήκευσης μιας εργασίας:

 • Αποθήκευση μιας καινούργιας εργασίας που έχω κάνει (save).
 • Αποθήκευση των νέων αλλαγών που έχω κάνει σε μια ήδη αποθηκευμένη εργασία (save).
 • Αποθήκευση των νέων αλλαγών που έχω κάνει σε μια ήδη αποθηκευμένη εργασία αλλά με διαφορετικό όνομα (save as).

Άσκηση:

Να ζωγραφίσετε ένα τοπίο και να το αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας με τίτλο που να είναι γραμμένος στα ελληνικά μικρά με τόνους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

Μάθημα 9ο: Επεξεργαστής κειμένου

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε τι είναι ο κέρσορας (Cursor) ή δείκτης ή δρομέας.
 • Τα πλήκτρα: γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα
 • Τα ειδικά πλήκτρα: 4-Arrows, Enter, Space, Caps Lock, Back Space, Delete, Alt+Shift
 • Γενική περιγραφή εφαρμογής: γραμμή τίτλου, μενού, σελίδα, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης, ζουμ και λειτουργία αναίρεσης.

Θεωρία:

Αποτέλεσμα εικόνας για word toolbar

Άσκηση:

Γράφουμε στον επεξεργαστή κειμένου από 2 λέξεις για ορισμένα γράμματα της αλφαβήτας τα οποία έχουμε διδαχθεί.

Μάθημα 10ο: Μορφή Υπολογιστή

Στόχοι:

 • Τα πλήκτρα: γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα
 • Τα ειδικά πλήκτρα: 4-Arrows, Enter, Space, Caps Lock, Back Space, Delete, Alt+Shift
 • Μαθαίνουμε να συντάσσουμε λέξεις και προτάσεις.

Θεωρία:

Ο Κέρσορας – Cursor είναι ο δείκτης του ποντικιού που μας δείχνει που βρισκόμαστε μέσα σε ένα κείμενο.

 • Βελάκια – Arrows,
 • Αλλαγή γραμμής – Enter,
 • γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα,
 • Κενό – Space,
 • (ξε-)Κλείδωμα κεφαλάιων – Caps Lock,
 • Διαγραφή χαρακτήρτα αριστερά – Back Space,
 • Διαγραφή χαρακτήρτα δεξιά – Delete,
 • Αλλαγή γλώσσας – Alt+Shift

https://kprousalis.files.wordpress.com/2017/08/0ed29-xqkqiedhri.jpg

Άσκηση:

 1. Βρες που είναι το κάθε κουμπί επάνω στο πληκτρολόγιο.
 2. Γράφουμε στον επεξεργατή ειδικό κείμενο που θα δοθεί. πχ την αλφαβήτα, την αγγλική αλφαβήτα, λέξεις από κάθε γράμμα της αλφαβήτας, κτλ.

Μάθημα 11ο: Βασική μορφοποίηση κειμένου

Στόχοι:

 • Επιλογή κειμένου (sos)
 • Τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς
 • Έντονη-πλάγια-υπογραμμισμένη γραφή,
 • Στοίχιση και διάστιχο.

Θεωρία:

Τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς, έντονη-πλάγια-υπογραμμισμένη γραφή, στοίχιση και διάστιχο.

Αποτέλεσμα εικόνας για word toolbar

Άσκηση:

Γράφουμε στον επεξεργαστή ειδικό κείμενο που θα δοθεί.

…………………..

Μάθημα 12ο: Επανάληψη

Στόχοι:

 • Επαναληπτικού χαρακτήρα εξέταση.
 • Εκτίμηση της απόδοσης του καθενός – αποτίμηση – αναπροσαρμογή και αλλαγή των δεδομένων για βελτίωση.

Θεωρία: –

Άσκηση:

Γραπτή εξέταση αξιολόγησης της απόδοσης του καθενός με κλειστού τύπου ερωτήματα Σωστό-Λάθος, αντιστοίχισης ή πολλαπλής επιλογής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάθημα 13ο: Φυλλομετρητής

Στόχοι:

 • Το Διαδίκτυο με απλά λόγια.
 • Ορισμός και παρουσίαση των δημοφιλέστερων φυλλομετρητών (browsers).
 • Να αναγνωρίσουν τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.

Θεωρία:

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα δίκτυο από υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν μερικοί ειδικοί υπολογιστές (servers) που εξυπηρετούν τον κόσμο. Πχ του στέλνουν τις ιστοσελίδες που ζητάει ή φιλοξενούν τα μηνύματά που θέλει όπως γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email.

Τι χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε έναν φυλλομετρητή (browser);

Παρουσίαση γνωστών φυλλομετρητών και περιγραφή των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (πεδίο κλήσης ιστοσελίδας, εργαλειοθήκη(βελάκια μπρος πίσω, λειτουργία διακοπής κλήσης, ανανέωση) , χώρος παρουσίασης ιστοσελίδας, γραμμή κατάστασης).

Μερικοί από τους πιο γνωστούς φυλλομετρητές είναι …

CHROME MOZILLA SAFARI EXPLORER OPERA
Αποτέλεσμα εικόνας για chrome Αποτέλεσμα εικόνας για mozilla Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για explorer Αποτέλεσμα εικόνας για opera

Η λειτουργία τα αγαπημένα μου!

Άσκηση:

 1. Να ζωγραφίσετε το διαδίκτυο όπως το φαντάζεστε με βάση την περιγραφή που έγινε πιο πάνω. Δηλαδή να περιέχει τα καλώδια, τους υπολογιστές και τους εξυπηρετητές.
 2. Να καλέσουμε μια ιστοσελίδα ………………

Μάθημα 14ο: Ιστότοπος & Ιστοσελίδα

Στόχοι:

 • Ορισμός των εννοιών: ιστότοπος και ιστοσελίδα.
 • Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους.
 • Πώς να χειριστώ ένα βίντεο.

Θεωρία:

Τι χρειαζόμαστε για να επισκεφτούμε ιστοσελίδες;

Η σύνταξη της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας:

.

π.χ. in.gr

π.χ. kprousalis.wordrpess.com

Η κατάληξη αποτελείται συνήθως από 2 ή 3 γράμματα.

Το όνομα της ηλ. διεύθυνσης μπορεί να αποτελείται από μια, δύο ή και περισσότερες λέξεις που να χωρίζονται με κόμμα.

Άσκηση:

 1. Άσκηση αναγνώρισης/διάκρισης ηλεκτρονικών διευθύνσεων ιστοσελίδων. …………
 2. Με ποιο τρόπο τις καλούμε. να κληθούν οι ακόλουθες:
 3. πχ el.wikipedia.org, meteo.gr, κτλ.

Μάθημα 15ο: Πλοήγηση

Στόχοι:

Μαθαίνουμε πως να κάνουμε πλοήγηση.

Θεωρία:

Παρουσίαση χρήσιμων ιστοσελίδων.

Επίδειξη κλήσης ιστοσελίδων. Παράδοση υποδειγματικής λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων για πλοήγηση.

google.com, yahoo.com, …

maps.google.com

sxoleio.eu

meteo.gr

Άσκηση:

Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το ζώο Πανγκολίνο και να τις περάσετε σε έναν επεξεργαστή κειμένου και να μορφοποιήσετε το κείμενο.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3336?locale=el

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Μάθημα 16ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1o

Στόχοι:

 • Περιγραφή και αντιπαράθεση κλασικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τι είναι μια υπηρεσία στο διαδίκτυο;
 • Η έννοια του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) με απλά λόγια.

Θεωρία:

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διαδίκτυο είναι γνωστό και ως email (electronic-mail).

Για τη χρήση μιας υπηρεσίας (service) στο διαδίκτυο όπως το email θα χρειαστώ έναν λογαριασμό.

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρομικός λογαριασμός (email account) είναι ουσιαστικά κάποιος αποθηκευτικός χώρος σε κάποιο σκληρό δίσκο ενός κοινόχρηστου υπολογιστή (server) που φιλοξενεί όλα τα μηνύματά μας.

Παρουσιάζω έναν λογαριασμό και δείχνω πως μας διευκολύνει και μας χρησιμεύει.

Άσκηση:

 1. Ζωγραφίζουν την πορεία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα από το διαδίκτυο.
 2. Συζήτηση επάνω στο θέμα των επικοινωνιών.

Μάθημα 17ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2o

Στόχοι:

 • Αποστολέας – παραλήπτης – θέμα – περιεχόμενο

Θεωρία:

Άσκηση:

Μάθημα 18ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3o

Στόχοι:

 • Πως συντάσσουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα.

Θεωρία:

Άσκηση:

 1. Να γράψουν σε έναν κειμενογράφο ή εικονικό/πραγματικό λογαριασμό ένα μήνυμα όπως θα κάνατε για έναν φίλο σας στην πραγματικότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μάθημα 19ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Στόχοι:

 • Πως μπορούμε να οργανώνουμε τις πληροφορίες.
 • Τι είναι οι εννοιολογικοί χάρτες.

Θεωρία:

Τι ο εννοιολογικός χάρτης και παραδείγματα

Σχετική εικόνα

……………………………………

Άσκηση:

…………………………………..

Μάθημα 20ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Μάθημα 21ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Μάθημα 22ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Μάθημα 23ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας

Εργασία συλλογής δεδομένων για την παρουσίαση μιας εργασίας σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Σύνοψη των διαθέσιμων εργαλείων και κατάστρωση σχεδίου έρευνας, επιλογή θεμάτων

Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας

Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας

Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας

Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας

Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: