ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Β΄ Τάξη

Αναλυτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα όλων των μαθημάτων της Β΄ τάξης Δημοτικού:

Α΄ Τρίμηνο
(Σεπ. – Δεκ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ με ΤΠΕ (12)
Γνωρίζω & Χειρίζομαι τον Η/Υ (4)
Μάθημα 01: Τα Μέρη του Η/Υ
Μάθημα 02: Εργονομία Η/Υ
Μάθημα 03: Επιφάνεια Εργασίας
Μάθημα 04: Εφαρμογές
Εκφράζομαι με Ζωγραφική (4)
Μάθημα 05: Εφαρμογή Σχεδίασης
Μάθημα 06: Σχεδιασμός Σχημάτων
Μάθημα 07: Ζωγραφίζω με Σχήματα
Μάθημα 08: Αποθήκευση Εργασίας
Δημιουργώ με Κειμενογράφο (4)
Μάθημα 09: Επεξεργαστής Κειμένου
Μάθημα 10: Βασικά Πλήκτρα Ι
Β΄ Τρίμηνο
(Δεκ. – Μάρ.)
Μάθημα 11: Βασικά Πλήκτρα ΙΙ
Μάθημα 12: Μορφοποίηση Κειμένου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (6)
Γνωρίζω το Διαδίκτυο (3)
Μάθημα 13: Πλοηγός Ιστού
Μάθημα 14: Ιστοσελίδα
Μάθημα 15: Πλοήγηση
Επικοινωνώ & Συνεργάζομαι (3)
Μάθημα 16: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο I
Μάθημα 17: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο II
Μάθημα 18: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο III
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΙΕΡΕΥΝΩ & ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (12)
Μοντελοποιώ με Εννοιολογικούς Χάρτες (5)
Μάθημα 19: Ανάλυση Προβλήματος
Μάθημα 20: Ανάλυση Έννοιας
Γ΄ Τρίμηνο
(Μάρ. – Ιούν.)
Μάθημα 21: Σχέσεις μεταξύ Εννοιών
Μάθημα 22: Εννοιολογικοί Χάρτες
Μάθημα 23: Εκφράζω Σύνθετες Έννοιες
Υλοποιώ Σχέδια Έργασίας/Έρευνας (7)
Μάθημα 24: Πρότυπο παράδειγμα
Μάθημα 25: Ανάλυση εργασίας
Μάθημα 26: Σχεδιασμός-Προγραμματισμός
Μάθημα 27: Συλλογή Δεδομένων
Μάθημα 28: Επεξεργασία Δεδομένων
Μάθημα 29: Μορφοποίηση Δεδομένων
Μάθημα 30: Παρουσίαση
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: