ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

τμήμα Πληροφορικής – Σχολή Θετικών Επιστημών – ΑΠΘ

Α΄ Τάξη

Αναλυτικό ετήσιο χρονοδιάγραμμα όλων των μαθημάτων της Α΄ τάξης Δημοτικού:

Α΄ Τρίμηνο
(Σεπ. – Δεκ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ με ΤΠΕ (12)
Γνωρίζω & Χειρίζομαι τον Η/Υ (4)
Μάθημα 01: Τα Μέρη του Η/Υ
Μάθημα 02: Εργονομία Η/Υ
Μάθημα 03: Επιφάνεια Εργασίας
Μάθημα 04: Εφαρμογές
Εκφράζομαι με Ζωγραφική (4)
Μάθημα 05: Εφαρμογή Σχεδίασης
Μάθημα 06: Σχεδιασμός Σχημάτων
Μάθημα 07: Ζωγραφίζω με Σχήματα
Μάθημα 08: Αποθήκευση Εργασίας
Δημιουργώ με Κειμενογράφο (4)
Μάθημα 09: Επεξεργαστής Κειμένου
Μάθημα 10: Βασικά Πλήκτρα Ι
Β΄ Τρίμηνο
(Δεκ. – Μάρ.)
Μάθημα 11: Βασικά Πλήκτρα ΙΙ
Μάθημα 12: Μορφοποίηση Κειμένου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (6)
Γνωρίζω το Διαδίκτυο (3)
Μάθημα 13: Πλοηγός Ιστού
Μάθημα 14: Ιστοσελίδα
Μάθημα 15: Πλοήγηση
Επικοινωνώ & Συνεργάζομαι (3)
Μάθημα 16: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο I
Μάθημα 17: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο II
Μάθημα 18: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο III
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΙΕΡΕΥΝΩ & ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (12)
Μοντελοποιώ με Εννοιολογικούς Χάρτες (5)
Μάθημα 19: Ανάλυση Προβλήματος
Μάθημα 20: Ανάλυση Έννοιας
Γ΄ Τρίμηνο
(Μάρ. – Ιούν.)
Μάθημα 21: Σχέσεις μεταξύ Εννοιών
Μάθημα 22: Εννοιολογικοί Χάρτες
Μάθημα 23: Εκφράζω Σύνθετες Έννοιες
Υλοποιώ Σχέδια Έργασίας/Έρευνας (7)
Μάθημα 24: Πρότυπο παράδειγμα
Μάθημα 25: Ανάλυση εργασίας
Μάθημα 26: Σχεδιασμός-Προγραμματισμός
Μάθημα 27: Συλλογή Δεδομένων
Μάθημα 28: Επεξεργασία Δεδομένων
Μάθημα 29: Μορφοποίηση Δεδομένων
Μάθημα 30: Παρουσίαση

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

 

Μάθημα 1ο: Μορφή Υπολογιστή

Στόχοι:

 • Τα βασικά μέρη του η/υ.
 • Οι συσκευές ως μονάδες εισόδου – εξόδου.

Θεωρία:

Οι βασικές μονάδες επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή: κεντρική μονάδα, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο, μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία, εκτυπωτής, σαρωτής.

Αποτέλεσμα εικόνας για συσκευές εισόδου εξόδου

Σε ένα υπολογιστικό σύστημα διακρίνουμε την κεντρκή μονάδα (Κ.Μ.) και τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται σε αυτήν. Κάθε περιφερειακή μονάδα που συνδέεται στην κεντρική μονάδα ονομάζεται μονάδα εισόδου ή εξόδου ανάλογα με το αν στέλνει ή λαμβάνει σήμα από/προς την Κ.Μ. Πχ το ποντίκι και το πληκτρολόγιο είναι μονάδες εισόδου επειδή στέλνουν σήματα στην Κ.Μ. ενώ η οθόνη είναι μονάδα εξόδου επειδή λαμβάνει σήμα από την Κ.Μ.

Η Κεντρική Μονάδα

Αποτέλεσμα εικόνας για CENTRAL UNIT

Οι Βασικές Περιφερειακές Συσκευές

ΟΘΟΝΗ

MONITOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

CENTRAL UNIT

ΠΟΝΤΙΚΙ

MOUSE

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

KEYBOARD

Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για CENTRAL UNIT  Αποτέλεσμα εικόνας για MOUSE Αποτέλεσμα εικόνας για KEYBOARD

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

MICROPHONE

ΗΧΕΙΑ

SPEAKERS

 

ΚΑΜΕΡΑ

WEB CAMERA

Αποτέλεσμα εικόνας για MICROPHONE MIC PC Αποτέλεσμα εικόνας για SPEAKERS   Αποτέλεσμα εικόνας για WEB CAMERA

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

INKJET PRINTER

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

LASER PRINTER

 

ΣΑΡΩΤΗΣ

SCANNER

ΆσκησηΑποτέλεσμα εικόνας για PRINTER INKJET Αποτέλεσμα εικόνας για PRINTER LASER   Αποτέλεσμα εικόνας για SCANNER

Γενικά ένα υπολογιστικό σύστημα μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω βασικές μορφές:

LAPTOP ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥDESKTOP
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥMINI TOWER
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΟΛΑ ΣΕ ENAALL IN ONE
Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP Αποτέλεσμα εικόνας για DESKTOP

Μερικές ακόμη βασικές μορφές φορητών υπολογιστικών συστημάτων είναι:

TABLET MOBILE PHONE    
Αποτέλεσμα εικόνας για TABLET Σχετική εικόνα    

Ασκήσεις:

1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν απο τον ορισμό ΥΛΙΚΟ υπολογιστή: (μη ξεχάσεις να βάλεις τόνο στις λέξεις!)
Υλικό είναι όλες οι ________________ του υπολογιστή, τα _____________ , τα καλώδια, όλα αυτά που μπορούμε να _____________.
2. Συμπλήρωσε δίπλα από κάθε συσκευή τη λέξη ΕΙΣΟΔΟΥ αν είναι συσκευή εισόδου και με αυτή δίνει ο άνθρωπος δεδομένα στον υπολογιστή ή τη λέξη ΕΞΟΔΟΥ αν είναι συσκευή εξόδου και με αυτή παίρνουμε πληροφορίες από τον υπολογιστή. Να γράψετε τις λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα!

Πληκτρολόγιο (Keyboard) α.
Οθόνη (Monitor)  β.
Ηχεία (Speakers)  γ.
Ακουστικά (Headphones)  δ.
Μικρόφωνο (Microphone)  ε.
Εκτυπωτής (Printer)  ζ.
Σαρωτής (Scanner)  η.

 

Μάθημα 2ο: Άνοιγμα/Κλείσιμο και  Εργονομία Η/Υ

Στόχοι:

 • Πως να ανοίξουμε και να κλείσουμε έναν η/υ.
 • Πως να χρησιμοποιούμε σωστά τον η/υ: στάση σώματος, επιτρεπόμενοςε χρόνος χρήσης, ρύθμιση οθόνης, σωστή καρέκλα.

Θεωρία:

Άνοιγμα Κλείσιμο Η/Υ:

Οι τρόποι να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τον η/υ σου είναι:

 1. Από το κουμπί έναρξη στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Από το κουμπί POWER της κεντρικής μονάδας.

Στάση του Σώματος:

Η στάση του σώματός μας, όταν εργαζόμαστε με τον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια ή στα μάτια.

Εκτός, όμως, από τη σωστή στάση του σώματος μας, για να προστατεύουμε την υγεία μας και να κουραζόμαστε λιγότερο, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συχνά διαλείμματα. Για κάθε πενήντα λεπτά μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή χρειάζεται να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Αποτέλεσμα εικόνας για HOW TO SIT PC

Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να τους εφαρμόζουμε, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

https://kprousalis.files.wordpress.com/2018/02/1362b-img1_23.jpg

Τέλος πριν καθίσουμε μπροστά από τον η/υ θα πρέπει:

 • Αποφασίζουμε τι δουλειά θέλουμε να κάνουμε στον η/υ και καθόμαστε το πολύ 30 λεπτά !
 • Αν η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε ξεπερνάει τα 30 λεπτά τότε θα πρέπει να κάνουμε διαλείμματα ανά τέταρτο !
 • Στο διάλειμμα θα πρέπει να σηκωνόμαστε και να περπατάμε για λίγο ώστε να αποφευχθεί η στατικότητα του σώματος !

Ακολουθεί ένα σχετικό βίντεο …

 

Ασκήσεις:

Να απαντήσετε με ένα Σ για τις σωστές και με ένα Λ για τις λάθος προτάσεις.

 1. Στον υπολογιστή μπορούμε να καθόμαστε όσες ώρες θέλουμε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία μας.
 2. Πριν χρησιμοποιήσουμε έναν υπολογιστή είναι σημαντικό να αποφασίσουμε για ποιο λόγο θα κάνουμε χρήση.
Μάθημα 3ο: Επιφάνεια Εργασίας

Στόχοι:

 • Τι είναι η επιφάνεια εργασίας.
 • Χρήση του ποντικιού (διπλό κλικ).
 • Πως να τη χρησιμοποιούμε.

Θεωρία:

Επιφάνεια εργασίας/Βασικές λειτουργίες ποντικιού

Αποτέλεσμα εικόνας για desktop windows

Ορισμένες επιφάνειες εργασίας από ορισμένα Λειτουργικά Συστήματα:

Microsoft Apple GNU-LINUX Society
WINDOWS 7

Αποτέλεσμα εικόνας για windows 7

MAC OS

Αποτέλεσμα εικόνας για MAC OS

UBUNTU

Αποτέλεσμα εικόνας για UBUNTU

Αποτέλεσμα εικόνας για windows desktop Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για linux ubuntu desktop

 

Άσκηση:

Παιχνίδια εξάσκησης με το ποντίκι …

http://14dim-glyfad.att.sch.gr/index.php/mathitiko-steki/paixnidia

Για τα παιδιά που δυσκολεύονται να πράξουν το διπλό κλικ …

http://www.roomrecess.com/mobile/DoubleClickShapesAndColors/play.html

Μάθημα 4ο: Λογισμικό & Κατηγορίες

Στόχοι:

 • Τι είναι το λογισμικό και τα προγράμματα.
 • Ποιες οι κατηγορίες τους.

Θεωρία:

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Αποτέλεσμα εικόνας για κατηγορίες λογισμικού

Άσκηση:

Θα δοθεί άσκηση σχετική με εικονίδια από τα πιο γνωστά λογισμικά …

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

 

Μάθημα 5ο: Σχεδιαστικό πρόγραμμα

Στόχοι:

 • Που και πως να βρίσκουμε ένα πρόγραμμα και να το ανοίγουμε.
 • Μαθαίνουμε τα βασικά ενός προγράμματος: άνοιγμα, κλείσιμο, χειρισμός παραθύρου (ελαχιστοποίηση, αλλαγή διαστάσεων, κλείσιμο), βασικά μέρη μιας εφαρμογής.
 • Βασικές δεξιότητες σχεδίασης.

Θεωρία:

Γενική περιγραφή εφαρμογής: γραμμή τίτλου, μενού, καμβάς, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης, πινέλα, παλέτα χρωμάτων, λειτουργία αναίρεσης και αποθήκευσης.

Αποτέλεσμα εικόνας για windows paint iconΑποτέλεσμα εικόνας για windows paint iconΑποτέλεσμα εικόνας για windows paint icon

Αποτέλεσμα εικόνας για paint windowsΑποτέλεσμα εικόνας για paint windows

Μερικές δωρεάν και ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (online) που σου επιτρέπουν να επεξεργαστείς φωτογραφίες, να δημιουργήσεις κολάζ και να εφαρμόσεις διάφορα φίλτρα είναι οι ακόλουθες:

Άσκηση:

Να εκτελεστούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Να βρείτε το πρόγραμμα ζωγραφικής που θα σας υποδείξει ο δάσκαλος και να το ανοίξετε.
 2. Να επιλέξετε ένα μολύβι και να τραβήξετε 6 όσο το δυνατόν πιο ευθείες γραμμές με διαφορετικά χρώματα την κάθε μια.
 3. Έπειτα να εντοπίσετε το εργαλείο της εργαλειοθήκης που σβήνει και να διαγράψετε τις πρώτες 3 γραμμές.
 4. Στη συνέχεια να διαγράψετε τις επόμενες 3 γραμμές με το εργαλείο επιλογής.
 5. Έπειτα να δώσετε χρώμα σε ολόκληρο τον καμβά με τη βοήθεια του εργαλείου (συνήθως συμβολίζεται με έναν κουβά) που ρίχνει χρώμα σε μια περιοχή.
 6. Τέλος να φτιάξετε ένα αγαπημένο μικρό σχήμα επάνω στο βαμμένο καμβά με ένα αρκετά διαφορετικό χρώμα ώστε να διακρίνεται από αυτό του καμβά.
 7. Να καθαρίσετε ολόκληρο τον καμβά με το εργαλείο της επιλογής ή κάποιο εναλλακτικό τρόπο (εφόσον υπάρχει).
 8. Να κλείσετε το πρόγραμμα χωρίς να αποθηκεύσετε την εργασία σας.
Μάθημα 6ο: Σχεδιασμός βασικών σχημάτων

Στόχοι:

 • Σχεδίαση, επιλογή τμήματος και καθαρισμού καμβά, διαγραφή και χρωματισμός

Θεωρία:

Μαθαίνουμε τις έννοιες που θέσαμε στους στόχους.

Άσκηση:

Να σχεδιάσετε τα εξής βασικά σχήματα:

 1. Ευθεία γραμμή, κύκλο, τετράγωνο, ρόμβο και ότι άλλο επιθυμείτε από τα έτοιμα.
 2. Να δώσετε χρώμα εντός σχήματος και στη γραμμή που περιβάλλει το σχήμα.
 3. Να σχεδιάσετε μερικές καμπύλες γραμμές φτιάχνοντας ένα αφηρημένο σχήμα.
Μάθημα 7ο: Πως να ζωγραφίζω με τη βοήθεια βασικών σχημάτων

Στόχοι:

 1. Η αναγνώριση/ανάλυση σχετικά απλών ζωγραφιών σε βασικά σχήματα.
 2. Η υλοποίηση συγκεκριμένων ζωγραφιών.

Θεωρία:

Κάθε ζωγραφιά θα μπορούσε να αναλυθεί σε απλούστερα σχήματα. Στην ακόλουθη ζωγραφιά μπορούμε πχ να διακρίνουμε βασικά σχήματα …

……………

Άσκηση:

……………

Μάθημα 8ο: Αποθήκευση εργασίας

Στόχοι:

 • Τρόποι αποθήκευσης μιας εργασίας.

Θεωρία:

Υπάρχουν 3 τρόποι αποθήκευσης μιας εργασίας:

 • Αποθήκευση μιας καινούργιας εργασίας που έχω κάνει (save).
 • Αποθήκευση των νέων αλλαγών που έχω κάνει σε μια ήδη αποθηκευμένη εργασία (save).
 • Αποθήκευση των νέων αλλαγών που έχω κάνει σε μια ήδη αποθηκευμένη εργασία αλλά με διαφορετικό όνομα (save as).

Άσκηση:

Να ζωγραφίσετε ένα τοπίο και να το αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας με τίτλο που να είναι γραμμένος στα ελληνικά μικρά με τόνους.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

 

Μάθημα 9ο: Επεξεργαστής κειμένου

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε τι είναι ο κέρσορας (Cursor) ή δείκτης ή δρομέας.
 • Τα πλήκτρα: γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα
 • Τα ειδικά πλήκτρα: 4-Arrows, Enter, Space, Caps Lock, Back Space, Delete, Alt+Shift
 • Γενική περιγραφή εφαρμογής: γραμμή τίτλου, μενού, σελίδα, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης, ζουμ και λειτουργία αναίρεσης.

Θεωρία:

Αποτέλεσμα εικόνας για word toolbar

Άσκηση:

Γράφουμε στον επεξεργαστή κειμένου από 2 λέξεις για ορισμένα γράμματα της αλφαβήτας τα οποία έχουμε διδαχθεί.

 

 

Μάθημα 10ο: Βασικά Πλήκτρα

Στόχοι:

 • Τα πλήκτρα: γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα
 • Τα ειδικά πλήκτρα: 4-Arrows, Enter, Space, Caps Lock, Back Space, Delete, Alt+Shift
 • Μαθαίνουμε να συντάσσουμε λέξεις και προτάσεις.

Θεωρία:

Ο Κέρσορας – Cursor είναι ο δείκτης του ποντικιού που μας δείχνει που βρισκόμαστε μέσα σε ένα κείμενο.

 • Βελάκια – Arrows,
 • Αλλαγή γραμμής – Enter,
 • γράμματα, αριθμοί, ειδικά σύμβολα,
 • Κενό – Space,
 • (ξε-)Κλείδωμα κεφαλάιων – Caps Lock,
 • Διαγραφή χαρακτήρτα αριστερά – Back Space,
 • Διαγραφή χαρακτήρτα δεξιά – Delete,
 • Αλλαγή γλώσσας – Alt+Shift

https://kprousalis.files.wordpress.com/2017/08/0ed29-xqkqiedhri.jpg

Άσκηση:

 1. Βρες που είναι το κάθε κουμπί επάνω στο πληκτρολόγιο.
 2. Γράφουμε στον επεξεργατή ειδικό κείμενο που θα δοθεί. πχ την αλφαβήτα, την αγγλική αλφαβήτα, λέξεις από κάθε γράμμα της αλφαβήτας, κτλ.

 

 

 

 

 

Μάθημα 11ο: Βασική μορφοποίηση κειμένου

Στόχοι:

 • Επιλογή κειμένου (sos)
 • Τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς
 • Έντονη-πλάγια-υπογραμμισμένη γραφή,
 • Στοίχιση και διάστιχο.

Θεωρία:

Τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς, έντονη-πλάγια-υπογραμμισμένη γραφή, στοίχιση και διάστιχο.

Αποτέλεσμα εικόνας για word toolbar

Άσκηση:

Γράφουμε στον επεξεργαστή ειδικό κείμενο που θα δοθεί.

…………………..

Μάθημα 12ο: Επανάληψη

Στόχοι:

 • Επαναληπτικού χαρακτήρα εξέταση.
 • Εκτίμηση της απόδοσης του καθενός – αποτίμηση – αναπροσαρμογή και αλλαγή των δεδομένων για βελτίωση.

Θεωρία: –

Άσκηση:

Γραπτή εξέταση αξιολόγησης της απόδοσης του καθενός με κλειστού τύπου ερωτήματα Σωστό-Λάθος, αντιστοίχισης ή πολλαπλής επιλογής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μάθημα 13ο: Φυλλομετρητής

Στόχοι:

 • Το Διαδίκτυο με απλά λόγια.
 • Ορισμός και παρουσίαση των δημοφιλέστερων φυλλομετρητών (browsers).
 • Να αναγνωρίσουν τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.

Θεωρία:

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα δίκτυο από υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν μερικοί ειδικοί υπολογιστές (servers) που εξυπηρετούν τον κόσμο. Πχ του στέλνουν τις ιστοσελίδες που ζητάει ή φιλοξενούν τα μηνύματά που θέλει όπως γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email.

Τι χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε έναν φυλλομετρητή (browser);

Παρουσίαση γνωστών φυλλομετρητών και περιγραφή των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (πεδίο κλήσης ιστοσελίδας, εργαλειοθήκη(βελάκια μπρος πίσω, λειτουργία διακοπής κλήσης, ανανέωση) , χώρος παρουσίασης ιστοσελίδας, γραμμή κατάστασης).

Μερικοί από τους πιο γνωστούς φυλλομετρητές είναι …

CHROME MOZILLA SAFARI EXPLORER OPERA
Αποτέλεσμα εικόνας για chrome Αποτέλεσμα εικόνας για mozilla Σχετική εικόνα Αποτέλεσμα εικόνας για explorer Αποτέλεσμα εικόνας για opera

Η λειτουργία τα αγαπημένα μου!

Άσκηση:

 1. Να ζωγραφίσετε το διαδίκτυο όπως το φαντάζεστε με βάση την περιγραφή που έγινε πιο πάνω. Δηλαδή να περιέχει τα καλώδια, τους υπολογιστές και τους εξυπηρετητές.
 2. Να καλέσουμε μια ιστοσελίδα ………………
Μάθημα 14ο: Ιστότοπος & Ιστοσελίδα

Στόχοι:

 • Ορισμός των εννοιών: ιστότοπος και ιστοσελίδα.
 • Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους.
 • Πώς να χειριστώ ένα βίντεο.

Θεωρία:

Τι χρειαζόμαστε για να επισκεφτούμε ιστοσελίδες;

Η σύνταξη της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας:

<όνομα>.<κατάληξη>

π.χ. in.gr

π.χ. kprousalis.wordrpess.com

Η κατάληξη αποτελείται συνήθως από 2 ή 3 γράμματα.

Το όνομα της ηλ. διεύθυνσης μπορεί να αποτελείται από μια, δύο ή και περισσότερες λέξεις που να χωρίζονται με κόμμα.

Άσκηση:

 1. Ποιές από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων;
  • gr13_peter.com
  • kprousalis@wordpress.gr
  • yahoo_play.com
  • play-george@yahoo@gmail.com
 2. Να κληθούν οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων:
  • el.wikipedia.org
  • meteo.gr
  • kidrex.com
Μάθημα 15ο: Πλοήγηση

Στόχοι:

 • Μαθαίνουμε πως να κάνουμε πλοήγηση.

Θεωρία:

Παρουσίαση χρήσιμων ιστοσελίδων.

Επίδειξη κλήσης ιστοσελίδων. Παράδοση υποδειγματικής λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων για πλοήγηση.

google.com, yahoo.com, …

maps.google.com

sxoleio.eu

meteo.gr

Άσκηση:

Εξοικείωση με το λατινικό αλφάβητο. Γράφουμε το παρακάτω κείμενο:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZY

abcdefghijklmnopqrstuvwxzy

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
Μάθημα 16ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1o

Στόχοι:

 • Περιγραφή και αντιπαράθεση κλασικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τι είναι μια υπηρεσία στο διαδίκτυο;
 • Η έννοια του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) με απλά λόγια.

Θεωρία:

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διαδίκτυο είναι γνωστό και ως email (electronic-mail).

Για τη χρήση μιας υπηρεσίας (service) στο διαδίκτυο όπως το email θα χρειαστώ έναν λογαριασμό.

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρομικός λογαριασμός (email account) είναι ένας αποθηκευτικός χώρος (σε κάποιο σκληρό δίσκο ενός κοινόχρηστου υπολογιστή που λέγεται εξυπηρετητής (server)) που φιλοξενεί όλα τα μηνύματά μας.

Παρουσιάζω έναν εικονικό ή αληθινό λογαριασμό και δείχνω πως μας διευκολύνει και μας χρησιμεύει.

Άσκηση:

 1. Δείχνω μια εικόνα και ζητώ να ζωγραφίζουν την πορεία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα από το διαδίκτυο.
 2. Δείχνω μια εικόνα (screenshot από αληθινή φόρμα) και ζητώ να ζωγραφίζουν τη φόρμα του ηλ. ταχυδρομείου με τα βασικά του μέρη.
 3. Συζήτηση επάνω στο θέμα των επικοινωνιών.
Μάθημα 17ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2o

Στόχοι:

 • Αποστολέας – παραλήπτης – θέμα – περιεχόμενο
 • Εικονική λειτουργία αποστολής και λήψης

Θεωρία:

Άσκηση:

Να συντάξετε το παρακάτω κείμενο όπως ακριβώς δίνεται σε κάποιο επεξεργαστή κειμένου.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Προς:

Θέμα:

Κοινοποίηση:

Περιεχόμενο:

Αποστολή

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Μάθημα 18ο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3o

Στόχοι:

 • Πως συντάσσουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα.

Θεωρία:

Άσκηση:

 1. Να γράψουν σε έναν κειμενογράφο ή εικονικό/πραγματικό λογαριασμό ένα μήνυμα όπως θα κάνατε για έναν φίλο σας στην πραγματικότητα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΥΛΟΠΟΙΩ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μάθημα 19ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες

Στόχοι:

 • Πως μπορούμε να οργανώνουμε τις πληροφορίες.
 • Τι είναι οι εννοιολογικοί χάρτες.

Θεωρία:

Τι ο εννοιολογικός χάρτης και παραδείγματα

Σχετική εικόνα

……………………………………

Άσκηση:

…………………………………..

Μάθημα 20ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 21ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 22ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 23ο: Μοντελοποίηση με εννοιολογικούς χάρτες
Μάθημα 24ο: Σχέδια έρευνας

Εργασία συλλογής δεδομένων για την παρουσίαση μιας εργασίας σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Σύνοψη των διαθέσιμων εργαλείων (word, internet, paint, camera, scanner, κτλ) και κατάστρωση σχεδίου έρευνας, επιλογή θεμάτων.

Μάθημα 25ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 26ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 27ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 28ο: Σχέδια έρευνας
Μάθημα 29ο: Σχέδια έρευνας

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: