ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Καλωσόρισμα!

28059502_10160324762785227_1631099339589449295_n

 

Σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να διατηρεί ενήμερους μαθητές και γονείς σχετικά με την ύλη του μονόωρου μαθήματος ΤΠΕ, και για τις έξι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Το υλικό βασίζεται εν μέρη στο πρόγραμμα σπουδών όπως ορίστηκε από την πράξη: «ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 – 2 – 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450″ έχοντας υποστεί ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις, αλλαγές ή και τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να λάβω υπόψη τις νέες τεχνολογικές τάσεις και παιδαγωγικές κατευθύνσεις.

Η ύλη του μαθήματος είναι οργανωμένη σε μορφή ωριαίων ενοτήτων μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να είναι δυνατό να ακολουθηθεί ο ετήσιος χρονοπρογραμματισμός του διδακτικού έργου. Ένας από τους βασικότερους στόχους είναι στο τέλος κάθε έτους να έχουν αποκτήσει ΟΛΟΙ οι μαθητές τουλάχιστον τις δεξιότητες/γνώσεις που υπόσχομαι σε κάθε μάθημα. Στην αρχή κάθε μαθήματος ορίζονται με τίτλους οι ελάχιστοι δυνατοί απαιτούμενοι στόχοι. Αν και πρόκειται για ένα μάθημα εργαστηριακό που στοχεύει σε δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού η/υ, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην καλλιέργεια της ικανότητας του κάθε μαθητή να συγκεντρωθεί, να προσαρμοστεί, να δημιουργήσει και να συνεργαστεί. Οι κανόνες, οι αρχές και οι αξίες, επάνω στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η συμπεριφορά του κάθε μαθητή, ορίζονται ξεκάθαρα και στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο που επισυνάπτω σε κάθε τάξη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του συνδέσμου (link) «Επικοινωνία» ώστε να συζητήσουμε τυχόν προβλήματα ή προτάσεις που απασχολούν γονείς ή μαθητές.

Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Προύσαλης.

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Τελευταία ενημέρωση: 27/3/2018

 

Advertisements