ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Καλωσόρισμα!

Αγαπητέ επισκέπτη,

η ιστοσελίδα αυτή διαθέτει μια οργανωμένη παρουσίαση της ύλης του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Σε κάθε μάθημα δίδεται υλικό για μελέτη και εξάσκηση. Επίσης, στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για ελεύθερο λογισμικό, διδακτικά βίντεο και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Advertisements